English version of this page

Kurs i IT-verktøy til bruk i undervisning

Trenger du opplæring i bruk av IT-verktøy som du kan bruke i undervisningen?

Her finner du en oversikt over aktuelle tilbud. Har du andre behov for kurs eller rådgivning, kontakte LINK (Senter for læring og utdanning ved UiO).