EXFAC03-MESA – Exfac for Midtøsten- og Sørasia-studier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er en innføring i sentrale begreper og spørsmål for deg som skal studere språk og områdekunnskap fra Midtøsten og Sør-Asia på Program for Asia- og Midtøstenstudier. Emnet består av to deler:

 • Språk: Innføring i språklig analyse basert på eksempler fra språk i Sør-Asia og Midtøsten. Oversikt over lingvistiske grunnbegreper, grunnleggende setningsanalyse, samt hovedtrekkene til språkutviklingen i arabisk, persisk, tyrkisk, hindi og urdu, og språkenes rolle i samfunnene i Sør-Asia og Midtøsten.
 • Kultur: Innføring i grunnlagsproblemer i studiet av Midtøsten, Nord-Afrika og Sør-Asia. Kulturdelen vektlegger særlig debattene omkring begreper som kulturrelativisme, post-kolonialisme, orientalisme, kjønn og rasjonalitet. I tillegg legges det vekt på områdestudienes utforming og behovet for transnasjonal kunnskap og kompetanse. 

Hva lærer du?

Etter avlagt og bestått eksamen skal du:

 • kunne anvende lingvistisk analyse på relevante asiatiske språk, med et konsekvent sammenlignende fokus på bl.a. språkfamilier og områdetrekk, dialekter og sosiolingvistikk.
 • kjenne til historiske og faglige hovedutfordringer i møte med samfunn i Midtøsten og Sør-Asia, særlig når det gjelder rammene for forståelse og fortolkning på tvers av kulturelle skiller.
 • være kjent med begreper som «orientalisme», «kulturrelativisme» og «postkolonialisme» og kjenne til fagdebatten omkring disse. Kunne vise evne til kritisk refleksjon rundt begrepenes relevans for studier av andre samfunn.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

 • Fullt overlapp med alle Examen Facultatum-varianter.
 • Examen Philosophicum etter studieplan av 1996 eller tidligere, av 30 studiepoengs omfang, gir generelt fritak for Examen Facultatum.
 • Det er ikke mulig å benytte mer enn én Examen Facultatum-variant i en bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag.

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

 • Forelesninger: 10 dobbelttimer (2 språk, 8 kultur)
  Én av forelesningene i kulturdelen vies til studie- og skriveteknikk.
 • Seminarer: 4 dobbelttimer (2 språk, 2 kultur)

Obligatoriske arbeidskrav

 • To flervalgsprøver:
  Du må avlegge og bestå to flervalgsprøver, én for språk og én for kultur. Hvis man ikke består på første forsøk, får man et nytt forsøk ca. to uker senere. Informasjon om flervalgsprøvene og innleveringsfristene vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Du må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene. 

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk