Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg studieforberedende innføring i hva humanister studerer, hvilke metoder som brukes og om humanioras rolle gjennom fokus på:

 • aktuelle forskningsperspektiver og vitenskapsteoretiske debatter
 • sentrale teorier og metoder (hermeneutikk,)
 • humanioras røtter og historie
 • ferdighetsøvelser

På emnet går man gjennom de mest sentrale debattene om humanioras innhold og særtrekk. Emnet bidrar slik til å skjerpe den kritiske sansen din i møte med ulike former for humanistiske studier. Du blir også introdusert for forskjellige former for historieskrivning.

Hva lærer du?

 • Overblikk over humaniora og humanvitenskapenes faghistorie med sentrale begreper (dannelse, humanisme, historisme, positivisme) og aktuelle perspektiver
 • Overblikk over humanvitenskapenes studieobjekter (tenkning, språk, historie, tekster, kunstverk, medier)
 • Kjennskap til ulike vitenskapsteorier, med aktuelle perspektiver
 • Hermeneutisk metode
 • Hvordan lese en kilde med kritisk blikk
 • Hvordan strukturere et argument i et paper
 • Grunnleggende ferdigheter i bibliotekssøk (Oria) og kildehenvisninger (skrive og referere, søk og skriv)

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

 • Det er full overlapp mot alle andre examen facultatum-varianter.
 • Examen Philosophicum etter studieplan av 1996 eller tidligere, av 30 studiepoengs omfang, gir generelt fritak for Examen Facultatum.
 • Det er ikke mulig å benytte mer enn én Examen Facultatum-variant i en Bachelorgrad i Kultur- og samfunnsfag.

Undervisning

Undervisningen på dette emnet gis som:

 • 12 forelesninger
 • 3 seminarer tilknyttet obligatoriske aktiviteter

Obligatoriske undervisningsaktiviteter:

 • frammøte til bibliotekskurs og innlevering av bibliografi
 • innlevering av kritisk sammendrag, ca 1 side (vi forventer at du går på seminaret tilknyttet dette)
 • innlevering av argumenterende tekst, ca 3-4 sider (vi forventer at du går på seminaret tilknyttet dette)

Du leverer i emnets digitale læringsplattform. Verktøyet blir også brukt til å dele ut undervisningsressurser og eventuelt andre læringsaktiviteter knyttet til emnet. Du plikter selv å følge med i emnets digitale læringsplattform.

De obligatoriske undervisningsaktivitetene må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Eksamen

Eksamen i emnet er:

 • 3-dagers hjemmeeksamen som leveres ut og inn i emnets digitale læringsplattform.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig også det neste semesteret emnet går, så lenge den dekkes av det pensum som gis.
 

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet er under vurdering for nedleggelse

Undervisningsspråk

Norsk