EXFAC03-KUN – Examen Facultatum, kunsthistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er under vurdering for nedlegge og går ikke høsten 2017. Vi anbefaler bachelorstudenter i kunsthistorie å ta Examen facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer slik beskrevet under oppbygging og gjennomføring av programmet

 

Emnet gir grunnleggende innføring i humanistiske metoder, samt i faget kunsthistorie.  Emnet skal gi deg kunnskaper og ferdigheter som gjør deg bedre rustet i møte med studiet ditt.

Undervisningsopplegget er todelt:

Fellesdelen gir en oversikt over de humanistiske vitenskapenes faghistorie og en innføring i hermeneutikk (fortolkningsteori) og vitenskapsteori.

Fagspesifikk del gir deg en kort innføring i sentrale kunsthistoriske teorier og metoder, samt en introduksjon til fagets historie, begrepsapparat og tolkningstradisjoner.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventer vi at du skal kunne:

Fra fellesdelen:

 • forstå og gjøre rede for grunnleggende spørsmål i humanistiske fag
 • være bevisst sammenheng og problemer og muligheter som finnes i humanistisk forskning

Fra fagspesifikk del:

 • ha en første oversikt sentrale aspekter ved kunsthistoriefagets historikk.

 • ha en første oversikt over grunnleggende kunsthistoriske teorier, metoder og begreper
 • ha genrelle akademiske ferdigheter, som tekstforståelse og kritisk tekstfortolkning.
 • forstå hva det vil si å skrive et kunsthistoriske essay.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

 • Denne exfac’en er en av fire varianter som tilbys ved IFIKK. Det er overlapp disse variantene i mellom, så vel som med alle andre examen facultatum-varianter.
 • Examen philosophicum etter studieplan av 1996 eller tidligere, av 30 studiepoengs omfang, gir generelt fritak for examen facultatum.
 • Det er ikke mulig å benytte mer enn én examen facultatum-variant i en bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag.

Undervisning

Undervisningen på dette emnet gis som:

 • fellesforelesninger 7 dobbelttimer
 • fagspesfikk forelesninger 5 dobbelttimer
 • gruppeundervisning 3 dobbelttimer

I løpet av den første fellesforelesningen blir det gitt en kort introduksjon til et felles studieobjekt fra instituttets fire fag, i tillegg blir det gitt viktig informasjon om undervisnings- og eksamensopplegget for semesteret som du ikke kan gå glipp av. Vi forventer at du møter til undervisningen!

 

Obligatoriske undervisningsaktiviteter:

 • kvalifiseringsoppgave på 4-6 sider (2.300 tegn pr side) som du må levere i Fronter innen oppgitt frist

Undervisningsaktiviteten må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Fronter brukes som sted for informasjon, innlevering av besvarelser o.l., og studentene plikter å følge med her.

Eksamen

Eksamen i emnet er:

 • 4 timers avsluttende skoleeksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig de neste to semestrene emnet går, så lenge den dekkes av det pensum som gis.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om å besvare på engelsk rettes til kontaktpunkt for emnet, se nederst på denne siden.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet er under vurdering for nedleggelse

Undervisningsspråk

Norsk