Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet går over tre år og består av til sammen 180 studiepoeng:

  • Fordypning i arabisk, 80 studiepoeng (80-gruppe)
  • Midtøsten-studier, 40 studiepoeng (40-gruppe)
  • Støttefag i kultur- eller samfunnsfag, 40 studiepoeng (40-gruppe)
  • Ex.phil. og ex.fac., 20 studiepoeng

Anbefalt studieløp

6. semester ARA3010 – Arabisk E Emne fra støttefag i kultur-/samfunnsfag MØNA3000 – Bacheloroppgave i Midtøstenstudier
5. semester ARA2010 – Arabisk D Emne fra støttefag i kultur-/samfunnsfag Emne fra støttefag i kultur-/samfunnsfag
4. semester Undervisningen i ARA2010 – Arabisk D begynner i Midtøsten og fortsetter ved UiO i 5. semester. Endelig eksamen avlegges ved UiO i 5. semester.
3. semester ARA1030 – Arabisk C Emne fra støttefag i kultur-/samfunnsfag Emne i Midtøsten-studier
2. semester ARA1020 – Arabisk B EXFAC03-MESA – Exfac for Midtøstenstudier Emne i Midtøsten-studier
1. semester ARA1010 – Arabisk A EXPHIL03 – Examen philosophicum MØNA1000 – Introduksjon til Midtøsten og Nord-Afrika: historie, samfunn, religion, politikk
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studenter som fikk opptak til og med høsten 2015 finner anbefalt studieløp her.

Fordypning i arabisk (80-gruppe)

Fordypning i arabisk på 80 studiepoeng omfatter et obligatorisk utenlandsopphold i fjerde semester ved et lærested i Midtøsten. 

Midtøsten-studier (40-gruppe)

Støttefag i kultur- eller samfunnsfag (40-gruppe)

Støttefaget i kultur- eller samfunnsfag skal gi et bredere teoretisk og metodologisk grunnlag i studiet. Du kan velge én av følgende 40-grupper:

Du kan ikke sette sammen din egen 40-gruppe i støttefag. Du må forholde deg til de obligatoriske og valgfrie emnene som inngår i støttegruppen. Emner som inngår i flere emnegrupper gir kun uttelling én gang.

Ta kontakt med instituttet dersom du ønsker veiledning i valg av støttefag eller ønsker å ta et annet støttefag enn de anbefalte.

Har du studert tidligere, og ønsker allerede bestått utdanning innpasset som støttefag? Se "Studert tidligere?" under. 

Ex.phil. og ex.fac.

Ex.phil. og ex.fac. er obligatoriske emner i graden.

EXPHIL03 – Examen philosophicum tilbys både på norsk og engelsk. 

Vi anbefaler programmets egen ex.fac.-variant EXFAC03-MESA – Exfac for Midtøstenstudier, men andre ex.fac.-varianter kan erstatte denne. 

Du kan bare ha én ex.phil. og ex.fac.-variant i bachelorgraden. Hvis du har ex.phil. eller ex.fac. fra før, kan du søke om å få dette innpasset i graden.

Studert tidligere?

Hvis du har studert ved andre studiesteder, kan du søke fakultetet om å få innpasset tidligere utdanning i bachelorgraden din.

Ta kontakt med instituttet for veiledning.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i Asia- og Midtøsten-studier.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. mai 2022 15:09