Evalueringer

Vi vil gi en aktuell og relevant utdanning, med best mulig undervisning og veiledning. Derfor er det viktig at du som student bidrar med tilbakemeldinger og deltar i evaluering av studiene.

Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet.

Evaluering av studiet

Evaluering av emner

Emneevaluering (fra høst 2021)

Høst 2021
Vår 2022

Periodisk emneevaluering (utgått evalueringsform)

Evaluering av programmet

Periodisk programevaluering

Årlig programgjennomgang (SGO BA og HGO MA)

Annen evaluering

Tilsynsrapporter

Studiekvalitet

Publisert 8. juli 2015 13:23 - Sist endret 28. apr. 2022 14:13