English version of this page

Nettskjema

Nettskjema er en tjeneste for å gjennomføre datainnsamling på nett.

Sikkerhet for respondent og skjemaeier er i fokus.

Tjenesten er egnet for alt fra  enkle spørreskjema, påmeldinger og flervalgsoppgaver, til  forskningsrettede prosesser med mulighet for innsamling av sensitive persondata med levering til TSD.

Nettskjema inngår også som et bærende element i USIT sin satsing på utvikling av mobilapper for ulike typer datainnsamling.

Ønsker du å motta nyheter om Nettskjema?