Fjerning av unødvendige linjeskift

Mange opplever at Outlook fjerner det den kaller 'unødvendige linjeskift'; og er ikke enige i at de er unødvendige.

Dette dokumentet sier hvordan man kan slå dette på eller av

Hvordan finne innstillingen?

Velg menyen 'File' og i denne velger du 'options'

I vinduet som nå kommer opp velger du 'Mail' i menyen til venstre.

Bla nedover til du kommer til 'Message Format'

For å slå av funksjonaliteten haker du bort haken i boksen 'Remove extra line breaks in plain text messages'.

Remove extra line breaks

Publisert 25. okt. 2016 09:36 - Sist endret 8. nov. 2016 13:52