Ta i bruk Outlook

Denne guiden gir deg oversikt over Outlook-vinduet og en enkel startveiledning.

Visning

Første gang du starter Outlook, åpnes standardvisningen.

Øverst finner du menylinjen.

Under denne finner du (fra venstre):

  • Navigasjonspanel
    • Her kan du enkelt bevege deg mellom de ulike delene i Outlook, så som adressebøker, kalendre og e-post
  • Standard innboks med søkefelt
  • Forhåndsvisning av e-post
  • Kalender og oppgaver (minimert)

Kom i gang med Outlook

  • Klikk på New E-mail øverst til venstre for å åpne en ny e-post og begynne å skrive
  • Klikk på Calendar nesten nederst i navigasjonspanelet for å gå til kalenderen. Vil du tilbake til e-post, klikker du E-mail i navigasjonspanelet. 

Outlook

Endre utseende

Du kan endre på standardvisningen ved hjelp av valgene på View-menyen. Etter å ha brukt Outlook en liten stund kan du prøve deg fram til å finne en visning du liker.

View

Publisert 25. okt. 2016 09:36 - Sist endret 8. nov. 2016 14:01