Filtre: Automatisk sortering av meldinger i Outlook

Å sortere meldingene i ulike mapper hjelper deg med å holde god oversikt.

Filtre for sortering av e-post kan du opprette både i Outlook og i webmail - OWA. (Se veiledning for oppsett av filtre i webmail – OWA.) Det er viktig at du ikke redigerer samme filter både fra Outlook og webmail - OWA. Det kan derfor være greit å benytte én av metodene.

Vær oppmerksom på at enkelte filtre du oppretter i Outlook, kun vil virke i Outlook på maskinen du oppretter dem fra, og ikke i webmail eller på mobil. Om filteret du oppretter er et filter som ikke vil virke i webmail og på mobil, får du opp en melding som sier ifra om at regelen er en "client-rule". Vises ikke denne meldingen, vil filteret fungere uavhengig av hvordan du leser e-posten din. 

Slik oppretter du filtre i Outlook

Velg den e-posten du vil lage et filter for, og gå deretter til Rules → Create Rule...:


Opprett en regel for et filter i Outlook

I vinduet som dukker opp, setter du hva du vil at Outlook skal filtrere for og hva som skal gjøres med de e-postene som filteret fanger opp. Det anbefales at man filtrerer i hovedsak på From og/eller Subject contains

Opprett et filter i Outlook

For e-post som fanges av filteret kan vi bestemme at Outlook skal vise et varsel på skjermen, spille av en lyd og/eller flytte meldingene til en bestemt mappe.

Sett mappe for filter i Outlook

Dersom du ikke har en passende mappe for filteret, kan du trykke New... for å opprette en mappe. Bekreft valget av mappe med å trykke på knappen OK.

Avanserte filtre på klienten

Velg Advanced Options... i vinduet Create Rule, og vinduet Rules Wizard åpnes. I dette eksemplet har vi tatt med oss valgene vi gjorde ovenfor:

Outlook: Avansert oppsett av filtre - Select condition(s)

Som du ser av skjermbildet, har du langt flere valg under avansert oppsett av filtre. Etter å ha gjort de ønskede valgene for hvilke e-post som skal fanges opp, trykker du Next.

next-knapp

I dette eksempelet setter vi først at Outlook skal slutte å prosessere flere regler og at alle e-post filteret fanget opp skal flyttes til en spesifisert mappe. Vi trykker igjen Next.

I det tredje Rules Wizard-vinduet bestemmer du om filteret skal gjelde alle e-post som fanges opp av filteret, eller om det skal gjelde noen unntak:

Definere unntak fra filteret i Outlook

Avslutningsvis får du opp et vindu hvor du blir bedt om å gi et navn for regelen. Som oftest vil navnet for regelen være sammenfallende med navnet til den personen/firmaet du filtrerer på:

Avslutt avansert filteroppsett med å gi filteret et passende navn

Aktiver også alternativene Run this rule now on messages already in "Inbox" og Turn on this rule. Avslutt med Finish.

Publisert 25. okt. 2016 09:36 - Sist endret 24. feb. 2021 09:25