English version of this page

Gi andre tillatelser i Outlook- kalenderen

I Outlook kan du la andre lese og eventuelt skrive i kalenderen din.

La andre lese i kalenderen

  1. Når du står i kalenderen velger du Kalendertillatelser.kalendertillatelser i meny
  2. Det første du bestemmer er hva som skal være standard for kalenderen.
  3. Under Tillatelser velger du Standard.
  4. Krysser du av for Ledige  og opptatte tidspunkter vil alle se når du er opptatt. Dette må til for at møteinnkallelser skal fungere.
  5. Åpner vi kalenderen til en person med et slikt oppsett, vil det stå Opptatt på de tidspunkt han har møter.    valg for ledige og opptatte tidspunkter
  6. Krysser vi av for Ledige og opptatte tidspunkter, emne, sted,
  7. vil andre også se hva møtet heter og hvor det er.Flere menyvalg
  8. Hvis du vil at noen skal se det som står inne i avtalen (inkludert evt. vedlegg), krysser du av for Detaljerte opplysninger.
  9. Vær forsiktig med denne innstillingen og forsiktig med hva du legger inn i avtaler. Sensitive opplysninger bør ikke legges her.
  10. Under ser vi at gruppen Ansatte ved USIT har rollen Leser.detaljerte opplysninger

La andre skrive i kalenderen

Du kan også la andre skrive i kalenderen.
Klikk på Legg til og velg den aktuelle personen fra adresseboken. Se også Gi rettigheter til en gruppe. Velg tilgangsnivået Redaktør.
 

menyvalg tilgang

De viktigste rollene:

Eier (Owner)
Leser (Reviewer)
Forfatter (Author)
Redaktør (Editor)

Gi rettigheter for e-post.

Publisert 25. okt. 2016 09:36 - Sist endret 6. juli 2021 13:07