English version of this page

Sette opp fraværsmelding

Oppsett av fraværsmelding i Outlook er beskrevet under, eller du kan gå til brukerveiledningen for fraværsmelding i webmail - det er opptil deg hvilken veiledning du vil bruke.

Hvis du skal være borte fra kontoret og har behov for at de som sender e-post til deg, skal vite at du er borte men leser e-post når du er tilbake, setter du opp en fraværsmelding. Når det blir sendt en e-post til deg, får avsenderen automatisk fraværsmeldingen din som svar.

Slik setter du opp en fraværsmelding:

1. Åpne Outlook og velg File (øverst til venstre i vinduet).

2. Klikk på Automatic replies (Out of office) i Info-panelet som åpnes. 

3. Merk valgknappen Send automatic replies. Hvis du ønsker å angi tidsrommet fraværsmeldingen skal sendes ut i, merker du avkrysningsruten Only send during this time range, og angir tidsrom ved å fylle ut Start time og End time. Hvis du ikke fyller ut start- og sluttid, må du selv gå inn å fjerne markeringen av Send automatic replies når du er tilbake på jobb. 

4. I den nedre delen av vinduet, fyller du ut teksten du vil at skal vises i fraværsmeldingen. På fanen Inside my organization skriver du det du vil at kolleger på UiO skal motta om de sender deg e-post mens du er borte. Hvis du vil at også de som sender e-post til deg fra utenfor UiO skal få et automatisk svar, skriver du det inn på Outside my organization-fanen. Merk avkrysningsruten Autoreply to people outside my organization for å aktivere valget. Du kan også velge om du vil sende fraværsmeldingen til kun de som er oppført i adresseboken din (My Contacts only) eller alle (Anyone outside my organization). Hvis du velger å svare kun de du har i adresseboken din, unngår du å sende svar på uønsket e-post (spam).

NB! Hvis du har laget en fraværsmelding i Outlook både for interne og eksterne brukere, og senere endrer den ene i OWA, så vil den andre fremdeles fungere.

Publisert 25. okt. 2016 09:36 - Sist endret 7. feb. 2020 16:40