Legge inn en heldagshendelse i Outlook

Har du en avtale som tar hele dagen, kan du legge den inn i kalenderen som en heldagshendelse.

Standardinnstillingen er at heldagshendelser ikke vises som opptatt-tid i din kalender når andre kaller deg inn til et møte. Husk å velge Busy fra Show as-menyen, slik at du vises som opptatt i Scheduling assistant

Legge inn en heldagshendelse

1. Dobbeltklikk på et hvilket som helst tidspunkt den dagen du vil legge inn heldagshendelsen på. 

2. Når avtalen åpnes, klikker du i avkrysningsruten All day event.

heldagshendelse

3. Skriv inn Subject og Location.

4. Vil du at du skal vises som opptatt denne dagen, når andre kaller inn til møte med Sheduling assistant, må du huske å velge Busy fra Show as-menyen, 

busy huket av

Publisert 25. okt. 2016 09:36 - Sist endret 7. juli 2021 09:17