Legge til eller fjerne deltakere i Outlook-møter

Du kan legge til eller fjerne deltagere i et møte også etter at invitasjon er sendt.

Noen ganger kan det være behov for å invitere flere enn dem du opprinnelig inviterte da møtet ble opprettet. Slik gjør du det:

1. Dobbeltklikk på møtet i kalenderen .

2. Klikk på To-knappen, og legg til flere deltakere. Du kan også slette brukere og rom fra To-feltet for å fjerne inviterte.

3. Klikk på Send Update for å sende ut informasjon om endringen.

Invitere flere til et eksisterende møte

4. Når du har klikket på Send update vises denne dialogen. Om oppdateringen skal sendes kun til nyinviterte eller inviterte du har fjernet, velger du det øverste alternativet. Vil du at alle inviterte skal få oppdateringen, velger du det andre alternativet. Dette kan være nyttig om du har endret dagsorden eller lagt til informasjon som angår alle. Klikk på OK for å sende oppdateringen. 

Om du ikke har lagt til eller fjernet inviterte, sendes oppdateringen til alle.

dialogboks om oppdatering

Publisert 25. okt. 2016 09:36 - Sist endret 24. feb. 2021 10:34