English version of this page

Legge inn fravær i Outlook-kalenderen

På UiO skal vi legge inn ferie og annet planlagt fravær i kalenderen slik at andre kan se at vi er borte og når vi kommer tilbake.

Slik gjør du det:

1. Åpne kalenderen, og dobbeltklikk et sted på første dag for fraværet.

2. Opprett en heldagshendelse du kaller for Ferie eller det som passer, og husk å huke av for at du skal vises som opptatt (busy). Les veiledning for heldagshendelser.

3. Gjør heldagshendelsen til en repeterende hendelse. Les veiledning for repeterende hendelse. Velg Daily som Recurrence pattern, velg hvor mange uker det skal gjentas, og velg dagene det gjelder. Har du for eksempel ferie i to uker, markerer du alle ukedagene og velger 2 for hvor mange uker det skal gjelde. Har du for eksempel bare 4 feriedager, markerer du ukedagene det gjelder og velger 1 for hvor mange uker det skal gjelde. Fyll ut start- og sluttdato, og klikk på OK. Da skal ferien vises i kalenderen din slik at alle som kontrollerer kalenderen din vet når du er borte og når du er tilbake. 

Publisert 25. okt. 2016 09:36 - Sist endret 7. juli 2021 11:01