English version of this page

Rediger din personpresentasjon

Personpresentasjonen er ditt elektroniske visittkort som ansatt ved UiO. Presentasjonen opprettes av lokal nettredaktør og primære kontaktopplysninger lastes automatisk opp fra UiOs lønns- og personalsystem.

Ved noen enheter redigerer nettredaktøren presentasjonen for deg. Alternativt kan du selv redigere informasjon om dine arbeidsfelt og din bakgrunn. Ta kontakt med din lokale nettredaktør for evt. tilganger eller om du ønsker endringer av innholdet.


1. Finn din personpresentasjon

Gå til din enhets forside og søk opp navnet ditt i Personer-søkefeltet. Din presentasjon vil som regel finnes både i en norsk og en engelsk versjon.

Se bildet i originalstørrelse

Hvis du mangler i oversikten, be lokal nettredaktør opprette en personpresentasjon for deg.

2. Logg inn i redigeringsgrensesnittet

3. Slik redigerer du de enkelte feltene

Brukernavn

Dette feltet er utfylt med ditt brukernavn. Ikke gjør noen endringer her. Ved feil kontakt lokal nettredaktør.

Primære kontaktopplysninger

Standardinnstillingen er Ja, det vil si at det skal brukes personopplysninger registrert i UiOs lønns- og personalsystem SAP. Alle opplysninger som vises i det øverste feltet på din personpresentasjon er da hentet automatisk fra SAP, untatt bilder. Er du nyansatt, sjekk hvilke personlige opplysninger du selv skal registrere i HR-portalen. Ved feil, se kontaktpunkter for endring av personopplysninger for hvem som kan hjelpe deg.

Merk: Alternativet Nei skal ikke brukes.

Andre kontaktopplysninger

 • Besøksadresse: Dette feltet skal du kun fylle ut hvis din arbeidsplass fysisk ligger et annet sted enn enheten du er knyttet til.
 • Rom: Hvis du har et eget kontor, kan du legge inn romnummeret i dette feltet slik at det blir enklere for besøkende å finne fram til deg.
 • Treffetider: Bruk dette feltet hvis du bare oppholder deg på din arbeidsplass til bestemte tider eller dersom du kun ønsker besøk på bestemte tider.

Bilder

I din personpresentasjon kan det vises to type bilder:

 • Nettsidebilde er bildet som vises i personpresentasjonen.
 • Pressebilde er til bruk for pressen og skal være høyoppløselig. UiO oppfordrer ansatte det er relevant for å legge ut pressebilde.

Be lokal nettredaktør om hjelp med å få tatt, formatert og lastet opp bilder.

Innhold for vitenskapelig ansatte

Ta utgangspunkt i forslaget til overskrifter og oppsett som ligger i malen. Fjern dummytekst og overskrifter som ikke passer. Formater overskrifter som Overskrift 2 med hjelp av Format-menyen.

 

 • Faglige interesser: Her kan du skrive en kort tekst om dine faglige interesser og kompetanseområder.
 • Undervisning: Dersom du deltar i undervisning, kan du lenke til studieprogrammer og emner her.
 • Bakgrunn: Her kan du skrive kort om din faglige bakgrunn i form av et utdrag av din utdanning og arbeidserfaring som har relevans for din stilling ved UiO. Du bør begynne med den sist avsluttede erfaringen øverst.
  Hvis du ønsker, kan du lenke opp CV som eget dokument. Be evt. lokal nettredaktør om assistanse.
 • Priser: Dersom du har mottatt priser, kan du skrive om disse her.
 • Verv: Dersom du har verv, kan du skrive om disse her.
 • Samarbeid: Hvis du har samarbeidspartnere du ønsker å nevne, kan du gjøre dette her, og eventuelt lenke til relevante nettsider.

Emneord for vitenskapelig ansatte

 • Emneordene fungerer som en kompetansekatalog som hjelper brukerne av uio.no å finne fram til personer med kompetanse innenfor et bestemt område. Dette er en av de viktigste oppgavene for våre brukere. Derfor skal emneord brukes i alle personpresentasjon på uio.no.
 • Et emneord består helst av 1 ord, maksimum 4 til 5 ord. Unngå setninger.
 • Bruk som regel 5 til 7 emneord i din personpresentasjon og aldri mer enn 10.
 • Alle emneordene må skrives med stor forbokstav og skal være etterfulgt av et komma.
 • Velg først opptil 5 emneord fra Vi forsker på-kategoriene for ditt fagområde. Merk: Her finnes det tre nivåer med økende spesialiseringsgrad for hvert nivå. Det første emneordet skal være det området du har sterkest tilknytning til.

Innhold for teknisk-administrativt ansatte

Ta utgangspunkt i forslaget til overskrifter og oppsett som ligger i malen. Fjern dummytekst og overskrifter som ikke passer. Formater overskrifter som Overskrift 2 med hjelp av Format-menyen.

 • Arbeidsområder: Her kan du skrive om arbeidsområder, enten som kort tekst eller som listepunkter.
 • Bakgrunn: Skriv kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning.

Emneord for teknisk-administrativt ansatte

 • Emneordene fungerer som en kompetansekatalog som hjelper brukerne av uio.no å finne fram til personer med kompetanse innenfor et bestemt område. Dette er en av de aller viktigste oppgavene for våre brukere. Derfor skal emneord brukes i alle personpresentasjon på uio.no.
 • Velg inntil 7 emneord som beskriver dine hovedarbeidsområder og -oppgaver fra listen over emneord for teknisk-administrativt ansatte.
 • Skriv emneordene i prioritert rekkefølge, ordrett fra listen, med stor forbokstav og etterfulgt av et komma inn i Emneord-feltet.
 • Bruk Innhold-feltet i personpresentasjonen til å beskrive ansvarsområdene dine mer spesifikt enn det emneordene dekker.
 • Savner du emneord, kontakt nettredaktor@uio.no.

Publikasjoner

 • Du kan velge å hente publikasjoner fra Cristin. Du vil da få vist frem inntil 500 av dine nyeste arbeider som er registrert i Cristin. Arbeider fra Cristin blir oppdatert automatisk hver natt kl. 02.00 og hver gang dokumentet lagres.
 • Arbeidene blir sortert i kategoriene Vitenskapelige artikler og bokkapitler, Bøker og Andre arbeider. Hver publikasjon blir fremvist i henhold til APA-stilen for referanselister. Se forklaring av hvilke kategorier i Cristin som er plassert under hvilke arkfaner på en personpresentasjon.
 • Du kan også velge å skrive inn utvalgte publikasjoner som en punktliste. I så fall vil disse arbeidene ligge på den fremste arkfanen.

Prosjekter og forskergrupper

 • Lenke til nettsider for forskningsprosjekter og forskergrupper du er registrert som deltaker i, vil dukke opp automatisk. Velg Nei hvis du ikke ønsker det.
 • Du kan også legge inn navn og lenke til andre grupper og prosjekter manuelt i feltene Prosjektnavn/Gruppenavn og Webadresse. Klikk på knappen Flere for å få opp flere felt. Klikk på knappen Fjern for å fjerne manuelle listinger.
 • Det er kun prosjekter som er publisert på samme språk som personpresentasjonen som vil bli listet opp. Det vil si engelske forskningsprosjekter på engelsk personpresentasjon og norske forskningsprosjekter på norsk personpresentasjon.
 • Denne informasjonen vises i høyremargen på din personpresentasjon.

Vis innhold fra RSS-strømmer (fra blogg, Twitter e.l.)

 • Innlegg fra din blogg eller Twitter-konto kan du gjøre synlige ved å legge inn navn og lenke i feltene Tittel og Webadresse.
 • Klikk på knappen Flere for å få opp flere felt. Klikk på knappen Fjern for å fjerne listinger.
 • Denne informasjonen vises i høyremargen på din personpresentasjon.

Relatert innhold - høyre kolonne

Innhold du legger inn under publikasjoner, forskningsprosjekter eller RSS-strømmer blir vist i høyre kolonne. Du kan også legge inn annet relatert innhold i høyre kolonne. Det gjør du i feltet Relatert innhold. Hvis du ikke legger inn innhold i høyre kolonne, blir feltet ikke vist.

Husk å lagre og publisere

 • Det er lurt å lagre underveis når du redigerer.
 • Klikk på Lagre og vis-knappen for å se den ferdige personpresentasjonen.
 • Husk å publisere hvis du har laget en ny personpresentasjon.

Nynorsk

Du kan gjerne skrive personpresentasjonen din på nynorsk. Bruk da overskriftene

 • Faglege interesser
 • Undervising
 • Bakgrunn
 • Prisar
 • Verv
 •  Samarbeid

Engelsk

 • Du finner lenke til engelsk versjon av din personpresentasjon øverst til høyre på den norske versjonen.

 • Du redigerer den engelske presentasjonen på samme måten som den norske versjonen.
 • Nyttige ressurser for oversettelse: UHRs termbase og ordnett.no.
Publisert 29. apr. 2014 15:30 - Sist endret 14. nov. 2017 10:28