Arbeidsplikt ved ISS

Arbeidsplikt ved ISS reguleres av fakultetets gjeldende timeregnskapssatser og enhetsspesifikke tillegg .

Informasjon om uttelling for spesifikke emner ved ISS finnes i egen oversikt.

Timeregnskapssatser som gjaldt ved ISS til og med våren 2018.

Publisert 5. nov. 2018 11:21 - Sist endret 5. juni 2019 10:37