English version of this page

Forsknings- og utdanningstermin ved SV

Hensikten med forsknings- og utdanningstermin er å styrke muligheten til sammenhengende forskningsvirksomhet. Fast tilsatte i vitenskapelig stilling kan søke om forsknings- og utdanningstermin.

UiOs retningslinjer

Fakultetet følger UiOs retningslinjer for forsknings- og utdanningstermin

Utfyllende bestemmelser for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Søknadsskjema (word) - Søknad skal sendes institutt-/senterleder.

Nytilsatte kvinnelige førsteamanuenser fra enheter med særlige utfordringer i forhold til kjønnsbalanse i professorstillinger opptjener rett til å søke 12 måneder undervisnings- og forskningstermin allerede etter tre år (deretter normal opptjening), jfr. fakultetets handlingsplan for likestilling (pdf)

Frist for å søke forsknings- og utdanningstermin er ett år før planlagt termin. 

Publisert 24. juni 2015 09:39 - Sist endret 5. juni 2020 16:36