Velferdsutvalg fakultetsadministrasjon MED

Fakultetsadministrasjonen har et eget velferdsutvalg som sørger for faglig påfyll og allmøter. Og ikke nok med det - vi lager i tillegg de overlegent beste festene!

Kunnskap

Fakultetet flommer over av kunnskap. Hvorfor ikke få med seg litt av denne? Et par ganger hvert semester arrangerer vi faglige oppdateringer. Uformell setting, interessante foredrag og servering i etterkant. Både kunnskap og mat - en god deal, kaller vi det.

Allmøte

Har du meninger om arbeidsmiljøet? Synes du vi burde gjøre noe annerledes? Lurer du på hva som rører seg her ved MED? Allmøtene er til for at du skal høre og bli hørt. En informasjonskanal som går begge veier, med lav terskel for å komme med innspill og utspill.

Fester

Både sommer og vinter krever gode fester, og det gir vi deg - lett! Vi sørger for solfylte sommerfester og snøtunge julebord. Vi passer på at maten smaker himmelsk, at underholdningen ikke blir klam og at penskoene ikke gir deg gnagsår.

Mandat

  • Velferdsutvalget består av en representant fra hver seksjon.
  • Vervet som medlem i utvalget gjelder for ett semester av gangen. Medlemmene bestemmer selv om de ønsker å delta lenger enn ett semester.
  • Utvalget skal i samråd med fakultetsledelsen være arrangører av allmøter, faglig oppdatering og jul- og sommerfester. I tillegg kan utvalget ta initiativ til andre miljøskapende aktiviteter.
  • Alle kostnader må avklares med ledelsen.
  • Velferdsutvalget kan bruke ressurspersoner i fakultetsadministrasjonen hvis dette er nyttig for å kunne gjennomføre tiltakene.
Publisert 16. juli 2013 15:03 - Sist endret 2. aug. 2016 12:20