Velferdsutvalg fakultetsadministrasjon MED

Fakultetsadministrasjonen har et eget velferdsutvalg som sørger for sosiale aktiviteter og allmøter. Og ikke nok med det – vi lager i tillegg de overlegent beste festene!

Vaffelquiz og vinlotteri

To ganger i semesteret (fredager) arrangerer vi Vaffelquiz med fredagslotteri i kjøkkenkroken  i 2.etg på Sogn Arena i samarbeid med en av seksjonene. Dette er et populært tiltak - møt opp og test dine allmennkunnskaper.

Allmøte

Har du meninger om arbeidsmiljøet? Synes du vi burde gjøre noe annerledes? Lurer du på hva som rører seg her ved MED? Allmøtene er til for at du skal høre og bli hørt. En informasjonskanal som går begge veier, med lav terskel for å komme med innspill og utspill.

Fester

Både sommer og vinter krever gode fester, og det gir vi deg – lett! Vi sørger for solfylte sommerfester og snøtunge julebord. Vi passer på at maten smaker himmelsk, at underholdningen ikke blir klam og at penskoene ikke gir deg gnagsår.

Mandat

  • Velferdsutvalget består av en representant fra hver seksjon.
  • Vervet som medlem i utvalget gjelder for ett semester av gangen. Medlemmene bestemmer selv om de ønsker å delta lenger enn ett semester.
  • Utvalget skal i samråd med fakultetsledelsen være arrangører av allmøter, og jul- og sommerfester. I tillegg kan utvalget ta initiativ til andre miljøskapende aktiviteter.
  • Alle kostnader må avklares med ledelsen.
  • Velferdsutvalget kan bruke ressurspersoner i fakultetsadministrasjonen hvis dette er nyttig for å kunne gjennomføre tiltakene.
Publisert 16. juli 2013 15:03 - Sist endret 27. aug. 2018 13:35