English version of this page

Ansattkort

Alle som er ansatt ved UiO i mer enn tre måneder skal ha eget ansattkort med navn, bilde, fødselsdato og signatur. Utstedelse av kortet kan normalt skje to dager etter tiltredelsen og må fornyes hvert 5. år. Personer med annen type tilknytning til UiO kan få upersonlige utlånskort.


Slik skaffer du deg kort

Hvem kan få hvilken type kort?

 • Ansattkort utstedes til personer som er ansatt ved UiO. Ansattkort utstedes også til ph.d.-kandidater som har sin arbeidsplass ved UiO, men som har ekstern finansiering/ansettelse.
 • Andre personer kan få utdelt et upersonlig utlånskort for adgang til bygninger og rom ved lokal enhet. Husk å levere det tilbake samme sted ved endt bruk!

Når kan du få kort?

 • Nyansatte vil normalt kunne få kort to dager etter tiltredelsen.
 • Kortet må fornyes hvert 5. år.
 • Nytt kort utstedes ved endrede personopplysninger, når kortet mistes, ikke fungerer eller er utslitt, se endring og fornyelse av kort.

Hvor kan du få kort?

 • Kortet utstedes på SiO Kundeservice i Kristian Ottosens hus på Blindern.
  • Åpningstider (sio.no)
  • Spesielle åpningstider for UiO-ansatte: Ved behov for ansattkort utenom åpningstiden, bruk ringeklokken på personalinngangen.
  • Telefon: 22 85 32 00
 • Du må møte opp personlig og ha med gyldig legitimasjon, for eksempel pass eller bankkort.
 • Det tas bilde på stedet. Merk: Kortsystemet er lukket og tillater ikke import av eksterne bilder, f.eks. fra UiOs personpresentasjon på nettet.
 • Personopplysninger importeres direkte fra UiOs lønns- og personalsystem SAPDFØ med oppdatering hver natt. Ved feil ta kontakt med din leder eller lokal personalkonsulent for retting i SAPDFØ.
 • Du må velge en 4-sifret PIN-kode som knyttes til dine adgangsrettigheter. Skulle du senere glemme PIN-koden eller ønske å endre den, må du møte personlig på SiO Kundeservice.
 • Spør om kortet ditt er aktivert som adgangskort når du får det utlevert på SiO Kundeservice. Hvis kortet ikke er aktivert, ta kontakt med kontorsjef ved din enhet.

Funksjoner i kortet

Identifikasjon

 • På forsiden av kortet står kortholders navn, fødselsdato, bilde og signatur.
 • Kortet gjelder som identifikasjon når du oppholder deg i UiOs bygninger og må fremvises ved forespørsel.
 • Kortet skal bæres synlig på steder hvor det er påkrevd.

Adgangskort

 • Kortet aktiveres for bruk som adgangskort til bygninger, soner og rom som du er knyttet til. Denne funksjonen ligger i magnetstripen nederst på baksiden av kortet.
 • Ved utstedelse av ansattkortet velger du en 4-sifret personlig kode som er knyttet til adgangskortfunksjonen.
 • Aktivering av kort for adgang utføres av Vakt- og alarmsentralen etter melding fra kontorsjef ved din enhet. Normalt vil kontorsjef gi denne meldingen i forkant av kortutstedelse slik at kortet virker som adgangskort med en gang. Ta kontakt med lokal kontorsjef hvis dette ikke er tilfelle. Som regel aktiverer Vakt- og alarmsentralen kort samme dag melding mottas fra kontorsjef, senest innen 24 timer.
 • Hvis du senere får behov for adgang til flere eller andre bygninger, soner og rom, kontakt lokal kontorsjef som gir beskjed til Vakt- og alarmsentralen. PIN-koden forblir den samme.

Adgang til Rikshospitalets lokaler

Forespørsler om adgang til Rikshospitalets lokaler kan rettes direkte til Rikshospitalet via e-post eller telefon.

 • E-post: idkort@ous-hf.no
 • Telefon: 23 07 09 33 / 23 06 60 50 / 913 47 413
 • Sted: Rom C3.1031, Sogn Arena 3.et.
 • Åpningstider: Mandag - fredag: kl. 08.00 - 12.00

Adgang til Forskningsparken

Enheter med ansatte i Forskningsparken må i tillegg til UiO-ansattkort følge Forskningsparkens rutiner for registrering av nyansatte og produksjon av adgangskort.

Lånekort på Universitetsbiblioteket

Kortet har en strekkode som kan aktiveres for lån av bøker gjennom Universitetsbiblioteket. Kontakt Universitetsbiblioteket for aktivering av Oria-koden. Ved nyutstedelse av kort må denne prosedyren gjentas.

Gratis adgang til museer

Mot fremvisning av ansattkort får ansatte gratis adgang til:

Mistet kort

Endring og fornyelse av kort

 • Endrede personopplysninger må være registrert i UiOs lønns- og personalsystem SAPDFØ før SiO Kundeservicekan utstede nytt kort. Kontakt derfor først  lokal personalkonsulent for å sjekke at du ligger med riktige personopplysninger i SAPDFØ. Ved navneendring må du kunne framvise gyldig legitimasjon med det nye navnet, eventuelt vielses- eller partnerskapsattest. Når personopplysningene dine er korrekt registrert i SAPDFØ, møter du opp på SiO Kundeservicefor å få utstedt nytt kort. Ta med gammelt kort og legitimasjon med eventuelle nye personopplysninger.
 • Kortet må fornyes hvert 5. år. Du fornyer kortet hos SiO Kundeservice.
 • Er ditt kort utslitt eller ødelagt, vil SiO Kundeservice gebyrfritt utstede et nytt kort mot innlevering av det gamle for makulering.

For administrative ledere: slik bestiller du kort

Er du administrativ leder og har:

 • en nyansatt eller ekstern ph.d.-kandidat som trenger adgang til bygninger, soner og rom
 • en ansatt som ikke kommer inn på bygninger, soner og rom med sitt ansattkort
 • en ansatt som trenger å komme inn på flere eller andre bygninger, soner og rom med sitt ansattkort
 • behov for utlånskort

Send e-post til vaktalarm@admin.uio.no med følgende opplysninger:

Ansattkort:

 • Navn og ansattnummer
 • Tidsperiode for tilknytningen
 • Bygninger, soner og rom det skal gis adgang til, eventuell for hvilken periode
 • For ansatte som kommer fra utlandet må det i tillegg oppgis:
  • fødselsdato
  • at den ansatte kommer fra utlandet og fra hvilket land
  • navn på enheten den ansatte er knyttet til
 • For ph.d.-kandidater med ekstern finansiering/ansettelse må det i tillegg oppgis:
  • fødselsnummer
  • navn på enheten ph.d.-kandidaten er knyttet til

Utlånskort:

 • Antall utlånskort
 • Bygninger, soner og rom kortet skal gi adgang til

Nøkler

 • Nøkler til cellekontorer o.l. håndteres av administrasjonen på enhetene. Ta kontakt med nærmeste leder.
Publisert 6. nov. 2015 14:58 - Sist endret 3. mai 2022 11:53