Velferdstilbudet ved Det odontologiske fakultet

Det odontologiske fakultet legger vekt på et godt velferdstilbud for sine ansatte.

Treningsstudio

Treningsstudio finnes i kjelleren som tilbud til ansatte og studenter.

Publisert 14. jan. 2015 13:12 - Sist endret 21. jan. 2019 15:03