Interne forskningsmidler ved IPED

Flat støtte

Likt grunnbeløp som tilkommer alle UiO- lønnede i vitenskapelige stillinger + kvotestipendiater. Frie formål så lenge de er forskningsrelaterte. Flat støtte tildeles i januar/ februar hvert år. Nye tilsatte ila. året får fortløpende tildeling justert i henhold til oppstartdato.

Individuell støtte etter søknad

Foråndsspesifiserte formål. Tilkommer ansatte i faste vitenskapelige stillinger, stipendiater uavhengig av finansieringsform, kvotestipendiater, post.doc`er uavhengige av finaniseringsform og universitetslektorer med avlagt dr.grad lønnet av UiO. Midlene tildeles to ganger i året. Første søknadsfrist er medio januar, andre frist medio juni.

Incentivmidler for internasjonal publisering

Årlig tildeling med utgangspunkt i tellende internasjonale publikasjoner i CRISTIN. Tildelingen tar utgangspunkt i produksjonen to år forut for selve tildelingen. Feks.: tildelingen 01.01.2019 bygger på produksjonen i 2017. Tilfaller alle tilsatte + emerituser. Incetivmidlene kan overføres fra år til år.

Instituttleders strategiske pott

Erstatter den gamle småforskordningen. Instituttleder kontaktes i forkant for å avklare søknadsgrunnlaget.

 

Mer informasjon fås hos forskningkonsulent Ulf Grefsgård

Publisert 6. jan. 2016 15:26 - Sist endret 6. feb. 2019 11:47