Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt

Utlysningen av stort tverrfaglig forskerprosjekt under Fellesløftet IV er utsatt fra 2020 til 2021 grunnet koronavirus. 

Formålet med utlysningen er å flytte forskningsfronten gjennom tverrfaglige prosjekter med større bevilgninger.

Forskningsrådet vil støtte forskere fra forskjellige fag som sammen vil frembringe ny kunnskap som ikke ville vært mulig å oppnå uten tverrfaglig samarbeid.

Utlysningen er åpen for alle fag- og forskningsområder, og søkerne må ha vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Forskerne i prosjektet må representere to eller flere ulike faggrupper slik disse er definert på nivå 2 i Norsk inndeling i vitenskapsdisipliner.

Mer informasjon

Se utlysningen på Forskningsrådets sider.

Publisert 5. juni 2020 15:55 - Sist endret 5. juni 2020 15:55