UiO:Norden forskergrupper 2021-22

UiO:Norden lyser ut midler til inntil 5 tverrfaglige forskergrupper.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, symbol.

UiO:Norden utlyser midler til inntil fem tverrfaglige forskergruppeprosjekter med en varighet på inntil to år og med en budsjettramme på inntil to millioner kroner.

Prosjektene skal være tverrfaglige og tematisk relatert til «Norden» som begrep og de øvrige perspektivene som omtales i UiO:Nordens programnotat.

Mer informasjon

Se utlysningen på UiO: Norden sine sider. 

Publisert 11. juni 2020 15:10 - Sist endret 11. juni 2020 15:10