Trekk av søknad

Type I
Tittel i ePhorte Trekk av søknad
Avsender Søker
Mottaker Saksbehandler
PV + hjemmel  
Leder  
Saksbehandler  
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehandling

Skjermes med PV + Ofl. § 25 (lovdata.no) dersom søkeren er unntatt offentlig søkerliste.

Publisert 24. juni 2014 09:11 - Sist endret 29. jan. 2020 10:42