Søknad om opprykk til professor/forsker SKO 1183/dosent etter kompetanse

Type I
Tittel i ePhorte Søknad om opprykk til professor/forsker SKO 1183/dosent etter kompetanse
Avsender Ansatt
Mottaker Enhet (kopi til bedømmende enhet)
PV + hjemmel Ofl. § 25 (lovdata.no)
Saksbehandler

Orienterer bedømmende enhet (for eksempel institutt ved fakultetet) og ber om forslag til bedømmelseskomité. Dette gjøres gjerne uformelt med e-post.

Standardtekst/annet

Skjema

Merknad til saksbehanding

For søknadsfrister se lokale retningslinjer.

Vedlegg

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling
V For professoropprykk: Søknadsskjema Hvordan lage vedlegg i ePhorte
V Publikasjonsliste  
V CV  
V Kompetanseerklæring Dersom søker legger ved dette fra tidligere bedømmelse av kompetanse, for eksempel tilsettingssak ved en annen institusjon

 

Publisert 14. nov. 2011 15:38 - Sist endret 2. mars 2020 19:18