Ferdigstille personalmapper i ePhorte

Når den ansatte fratrer ved enheten, skal personalmappen i ePhorte markeres som ferdig. Dette gjøres vanligvis etter at fratredelsesskjemaet er godkjent på dokumentflyt, og dokumentflyten er ferdigstilt. Det er også aktuelt å ferdigstille personalmappen i de tilfellene hvor den ansatte går over til annen enhet ved UiO.

Forutsetninger

Det er vanligvis personal som ferdigstiller personalmapper (status: Ferdig). Det er kun arkivet som kan avslutte personalmappen ved å sette den til status A (Avsluttet).

Før personalmappen ferdigstilles, må alle journalposter (med unntak av mappedokumenter) være journalført (ha status J).

Hvordan ferdigstille en personalmappe

  1. Finn den aktuelle personalmappen
  2. Trykk på nedtrekkspilen på mappeikonet øverst til venstre i personalmappen
  3. Velg «marker som ferdig». Personalmappen vil nå gå fra status «Under behandling» til «ferdig».

Se også brukerveiledningen om hvordan avslutte en sak i ePhorte.

Kontakt

  • Ta kontakt med ditt arkiv dersom du ikke har rettigheter til å ferdigstille personalmappen. Merk: Du må selv være saksbehandler for enheten for å kunne ferdigstille en tilhørende personalmappe.
  • Ta kontakt med ditt arkiv om du ønsker å registrere noe i en sak som står i status A. Saken kan midlertidig åpnes til etterregistrering.
Publisert 30. mars 2020 13:36 - Sist endret 30. mars 2020 13:39