Avslutte en sak

Når en sak skal avsluttes, må den markeres som ferdig av saksbehandler. Arkivet vil da få vite at saken kan avsluttes og vil avslutte den ved å sette saksstatus til A.

  • Merk: For at en sak skal kunne avsluttes, må den være klassert, og dokumentene må være i godkjent format (for eksempel word, pdf, html).
  • Stå i saken som skal avsluttes.
  • Klikk på saksmappeikonet og velg Marker som ferdig fra nedtrekksmenyen.

  • Når en sak er avsluttet, vil det ikke lengre være mulig å gjøre endringer i den.
  • Det er kun arkivet som kan avslutte og gjenåpne saker.
  • Hvis en sak må gjenåpnes for endringer, må du kontakte delarkivet ved din enhet for å få dette gjort.
     
Publisert 10. mai 2012 11:41 - Sist endret 8. feb. 2017 14:29