Dokumentasjon på arbeids- og oppholdstillatelse for ansatte fra land utenfor EU/EØS

Type n/x
Tittel i ePhorte Dokumentasjon på arbeids- og oppholdstillatelse  - fra dd.mm.åååå- til dd.mm.åååå
Avsender Enhet
Mottaker Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 13 (lovdata.no), jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef  
Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet

Gyldig dokumentasjon på oppholdstillatelse (se merknad)

Merknad til saksbehandling

NB! Det skal ikke sendes inn bekreftelse på tiltredelse før gyldig dokumentasjon på oppholdstillatelse er på plass.

Som gyldig dokumentasjon regnes:

  • Kopi av oppholdskort
    eller
  • E-post/brev med bekreftelse på vedtak om oppholdstillatelse SAMMEN med skjermdump fra UDI portalen som viser dato for oppmøtetidspunkt for effektuering hos SUA/politiet (møtet må ha vært gjennomført)

Dersom  gyldig dokumentasjon ikke er på plass innen avtalt oppstartsdato, skal førstesiden til arbeidsavtale korrigeres etter gjeldende rutine. 

Se pkt. C.3 i oversikt over arbeidsfordeling mellom lokal enhet og ISMO

Kontroll i SAPUiO  N/A
Publisert 9. nov. 2018 09:25 - Sist endret 31. mars 2020 04:43