Opprykk etter avlagt doktorgrad

Type U
Tittel i ePhorte Opprykk (ev. til stillingsbetegnelse) etter avlagt doktorgrad - dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13  (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Godkjenner
  • Godkjennes ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.
Personalkonsulent
Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

7.8 doktorgradsopprykk.docx

Merknad til saksbehanding Det gis minimum ytterligere to lønnstrinn, og opprykket har virkningsdato den første i måneden etter at doktorgradsavhandlingen er levert til bedømmelse.

Se:

NB: selv om den ansatte får opprykk til en stilling som normalt har en annen arbeidspliktfordeling, beholder den ansatte sin eksisterende arbeidsplikt, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, § 2-3 første ledd.

Kontroll i SAPUiO

 

Publisert 14. nov. 2011 13:37 - Sist endret 2. mars 2020 19:48