Forlenget midlertidig ansettelse med ny arbeidsavtale

Type U
Tittel i ePhorte Forlenget midlertidig ansettelse med ny arbeidsavtale- dd.mm.åååå-dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Godkjennes/signeres ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.
Personalkonsulent
  • Skriver brev (endring som  gjør at ny arbeidsavtale er påkrevd skrives inn) og sender det på elektronisk godkjenning til BDM. Sender ut tilbud til ansatt når dette er godkjent og arbeidsavtalen er signert

  • NB! Tittel i arbeidskontrakt skal være "Forlenget midlertidig ansettelse med ny arbeidsavtale"

  • Oversender til lønnsgruppen

Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

1.4.3forlengelse-nyavtale.doc

Ev. engelsk/nynorsk versjon

Merknad til saksbehanding
  • Spesielle tiltak på grunn av koronaviruset: Som en midlertidig løsning når UiO er stengt og mange ikke har tilgang til printer/skanner kan en midlertidig rutine for godkjenning av arbeidsavtaler benyttet. Se UiOs nettside for midlertidig endrede rutiner grunnet korona. 
  • Det legges IKKE ved vedlegg til arbeidsavtale.

  • Dato forlengelsen gjelder for går frem av både brevet og arbeidsavtalen. Ved å signere og returnere arbeidsavtalen takker den ansatte ja til forlengelsen.

  • Samtidig som brevet vedlagt arbeidsavtale sendes til den ansatte, oversendes det på dokumentflyt til lønnsgruppen. Lønnsgruppen legger inn forlengelsen, men iverksetter ikke lønn før den signerte arbeidsavtalen oversendes.

  • Det er ikke nødvendig å sende tiltredelsesbekreftelse ved forlengelse med ny arbeidsavtale.

Kontroll i SAPUiO

Vedlegg

 

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling
V Arbeidsavtale

ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

1.2.1arbeidsavtale-tekn-adm.doc
1.2.2arbeidsavtale-vit.doc
1.2.3arbeidsavtale-rekrutteringsstilling.doc

Ev. engelske/nynorske versjoner

Hvordan lage vedlegg i ePhorte

 

Publisert 18. apr. 2011 11:07 - Sist endret 2. juli 2020 10:24