Fratredelse

Type U
Tittel i ePhorte Fratredelse - dd.mm.åååå / Fratredelse ved overgang til ny stilling ved UiO- dd.mm.åååå / Delvis fratredelse - dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Godkjenner

  • Godkjennes ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.

Personalkonsulent
  • Skriver brev og sender det på elektronisk godkjenning til BDM

  • Fratredelsesskjema lastes opp som vedlegg (ikke nødvendig ved overgang til ny stilling ved UiO)

  • Oversender til lønnsgruppen
Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil
 
3.1  fratredelse.docx                                                                                                                
3.2 fratredelse-pensjon-fra 67 år.docx
3.3 fratredelse-afp.docx 
 
3.1.1 fratredelse-overgang-UiO.docx  
 
Ev. engelsk/nynorsk versjon               
 
V 3.7 fratredelse-skjema.docx    
Merknad til saksbehandling

Dato skal være siste tilsettingsdag.

NB: Ved delvis fratredelse eller ved overgang til annen stilling ved UiO er det ikke nødvendig med fratredelsesskjema.

Kontroll i SAPUiO Infotype 0001
Publisert 19. apr. 2011 14:13 - Sist endret 2. mars 2020 19:48