Oppsigelse/melding om fratredelse

Type I
Tittel i ePhorte Oppsigelse/Melding om fratredelse/melding om fratredelse ved oppnådd pensjonsalder
Avsender Ansatt
Mottaker Enhet
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding

Se også merknadene.

Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 19. apr. 2011 14:13 - Sist endret 2. mars 2020 19:48