Dokumentasjon i forbindelse med foreldrepermisjon

Type I
Tittel i ePhorte Dokumentasjon i forbindelse med foreldrepermisjon
Avsender Ansatt
Mottaker Enhet
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet

Skjema  NAV14-05.09 (ved fødsel) (nav.no) eller NAV14-05.06 (ved adopsjon) (nav.no).
Se også informasjon om foreldrepermisjon.

Merknad til saksbehanding Skjemaet den ansatte sender til NAV leveres i kopi til UiO. LØNN settes som tilgangsgruppe på dokumentnivå.
Kontroll i SAPUiO N/A

Vedlegg

 

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling
V Gradert uttak

Hvis aktuelt, må egen avtale inngås mellom ansatt og enhet (NAV14-16.05). Se også informasjon om gradert uttak.

Hvordan lage vedlegg i ePhorte

V Utsatt permisjon

Dersom far ønsker å utsette sin del av permisjonen, må han søke NAV om dette senest innen utgangen av mors permisjon.

Hvordan lage vedlegg i ePhorte

 

Publisert 18. apr. 2011 13:21 - Sist endret 29. sep. 2017 11:36