Foto i Universitetsbiblioteket (UB)

Vi tilbyr:

  • Foto til personpresentasjoner

  • Grafiske tjenester

    • Plakater/flyers/brosjyrer

    • Illustrasjoner

Foto

Rettighetsklarerte bilder fra UB finnes i UiOs bildearkiv, men det finnes flere bilder hvor bruk må avklares fra gang til gang. Kontakt ub-web@ub.uio.no for disse bildene.

Kontakt

Ta kontakt på ub-web@ub.uio.no

Publisert 6. jan. 2015 15:05 - Sist endret 9. okt. 2015 17:24