Manglande pensumlister h19 ved odont/tannpleie

Sist oppdatert: 2019-12-31 03:19

I nokre få tilfelle er pensumlista lagt ein annan stad enn standardplasseringa; då kan semestersida dukke opp i lista under sjølv om pensum er gjort tilgjengeleg for studentane.

pensumliste/index.html finst ikkje

pensumliste/index.html finst, men er upublisert