Veiledning for opprettelse av nettsteder for fremragende sentre

Denne veiledningen gjelder for fremragende sentre, som administreres av UiO. Malen for oppsett kan også brukes for andre sentre som skal ha nye nettsider. 

Ansvarsfordeling ved opprettelse av nye nettsteder

 • Når det er besluttet at et nytt senter skal opprettes skal fagmiljøet ta kontakt med nettredaktør på fakultet for oppsett av nettsider. 
 • Nettredaktør på fakultet vil holde i den praktiske prosessen rundt opprettelse av nye nettsider, og varsle nettredaktør på UiO om at slikt arbeid skal starte.
 • USIT vil bistå med teknisk hjelp rundt oppsett av nye sider.

Forberedelser

1. Tenk gjennom målgrupper 

UiO har definert fire målgrupper for forskningsformidling

2. Tenk brukeroppgaver

Hva skal brukeren løse på nettsiden deres?

 • Kontakte noen? Få oversikt over forskningsområdene? Se tidspunkt for et arrangement? Samarbeide faglig med noen eller se de siste publikasjonene?

Disse oppgavene skal brukeren få svar på på nettsiden.

3. Ikke lag mer innhold enn dere trenger

Dersom det kun er behov for info under "om enhet" og "personer" i tillegg til forside er det ok. Ikke lag mer innhold bare for å bygge ut nettstedet.

Da øker dere også behovet for oppdatering.

  4. Sett dere inn i mal for IA / toppkategorier

  IA står for informasjonsarkitektur, og beskriver en plan for hva som skal ligge hvor på nettsiden. 

  Det er laget en mal for informasjonsarkitekturen på de fremragende sentrene, for hva som skal plasseres hvor.

  De vanligste toppkategoriene

  * markerer obligatorisk

  • Forsiden*
  • Vi jobber med / utviklingsområder / prosjekter
  • Aktuelt
  • Publikasjoner
  • Om senteret*
  • Personer*

  Det er også mulig å legge til egne kategorier. Men det er viktig at disse er forståelige for brukerne. Maks fem til åtte kategorier til sammen. Ikke lag flere toppkategorier enn dere har innhold. De skal kunne gå inn på en linje.

  5. Tenk både engelsk og norsk - minimumskrav til innhold

  Alle sentre skal ha nettsider både på norsk og engelsk. Du trenger ikke å speile all informasjonen på begge språk, men det er krav til en minimumsversjon av nettstedet på det andre språket:

  • Forside
  • Om
  • Personer 

  6. Godkjenn IA hos nettredaktør

  Send forslag til IA/toppkategorier til nettredaktor@uio.no for godkjennelse. 

  7. Send bestilling av oppsett/mal

  Bestilling av oppsett (mal) fra USIT kan sendes til vortex-hjelp@usit.uio.no når IA/toppkategorier er godkjent av nettredaktor@uio.no


  Her går vi gjennom de ulike toppkategoriene og anbefalt innhold:

  Forsiden

  Forsiden er laget ved bruk av forsidemal. Denne er bygget opp ved bruk av bokser og rader.

  Vi anbefaler å bruke forsiden til å vise fram forskningen ved senteret. For eksempel ved å hente ut stikkord for hva det forskes på. 

  Det er også fint å hente ut publikasjoner, noen av forskningsprosjektene deres og eventuelle arrangementer som holdes eller liknende. 

  Vi har utarbeidet en egen veileder til forsidemal for forskningssentre.

  Se skisser til ulike forsider:

  Vi jobber med / utviklingsområder / forskning / prosjekter

  Denne flaten kan brukes for å vise fram det senteret jobber med, det som er senterets kjernevirksomhet. Enten det er best beskrevet som forskning, oversikt over forskningsprosjekter eller forskningsgrupper, eller utviklingsområder. 

  Kategorien Forskernettverk kan også brukes, om enheten har det. Her må navn på toppkategori gjenspeile hovedaktiviteten ved senteret.

  Eksempler

  Maler for presentasjon av forskningsprosjekter og forskergrupper og -nettverk

  UiO har maler for presentasjon av ulike typer forskning for å kunne synliggjøre dem på flere steder på nettstedet. 

  Aktuelt

  Kan være egen toppkategori hvis dere har behov for å fremheve arrangementer og aktuelle saker.

  Se eksempel på hvordan RITMO fremhever sine arrangementer, blogg og aktuelle saker

  Publikasjoner 

  Det er mulig å liste opp publikasjoner fra Cristin, eller lage en artikkel om hver publikasjon og publisere dem.

  Unngå dobbeltpublisering. Hvis publikasjoner også skal profileres på instituttets nettsider for eksempel, lag én versjon, og lenk mellom nettsidene.

  Snakk med nettredaktør på fakultetet ditt om hva som kan være hensiktsmessig.

  Om

  Se veiledning for presentasjoner om enheten. Tilpass behovet til senteret. 

  Annet innhold under om kan være arrangementer, aktuelle saker og publikasjoner. Hvis ikke disse er hentet ut i en egen toppkategori.

  Personer

  Regler for å lenke til eksterne personprofiler:

  • Det er mulig å legge disse personene inn i SAP, blant annet hvis de trenger å kunne registreres i CRISTIN med en UiO-tilhørighet. Fremgangsmåte og reglene rundt det er beskrevet på følgende nettside: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sap/gjest.html
  • Alternativet er å opprette en egen side der de manuelt legger inn info om disse personene, og lenker ut til deres personsider ved andre institusjoner. Her må de nesten selv se hvor mye jobb de ønsker å legge i det, for eksempel om de vil bruke tid på å legge inn bilder av hver person.
  Publisert 8. mai 2020 11:14 - Sist endret 28. mai 2020 11:26