Anbefalte bildestørrelser

Alle bilder bør i utgangspunktet ha breddeformat, og gjerne 16:9, der ikke annet er spesifisert.

Forsidemal

Forsidemalen og spesialinnstillinger: Se innstillinger av størrelse, farge etc. på bokser i forsidemalen

Beskrivelse Bredde Venstremeny Høyrekolonne Kommentar og eksempler
Fullbredde-bilde 970 piksler Nei Nei Frontearrangement for forskning på fakultets- og instituttsider, og evt. fokusfelt på forsiden og studie-forsiden. NB: disse bildene bør ha en høyde på ca 400 pixler. 970 piksler - eksempelforside
Fullbredde-bilde på side med venstremeny (med eller uten høyrekolonne) 660 px Nei Ja/Nei 660 piksler -eksempelforside
Fullbredde-bilde på side med venstremeny og høyrekolonne 507 px Ja Ja 507 piksler - eksempelforside
Halvbredde-bilder uten høyre kolonne 465 piksler Nei Nei Halvbredde-bilde 465 piksler eksempelforside
Halvbredde-bilder med høyre kolonne 350 piksler Ja Nei Halvbreddebilde 350 piksler eksempelforside
Tre bilder uten høyre kolonne 303 piksler Nei Nei Tre bilder 303 piksler eksempelforside
Tre bilder med høyre kolonne 227 piksler Ja Nei Tre bilder 227 piksler eksempelforside
Bilder i frontearrangement med en sak (mulig å ha tre) 303 px     Frontesaker for forskning og arrangement
Bilder i frontearrangement med to eller tre saker 90 x 90px     Frontesaker for forskning og arrangement og ikoner. Kvadratiske bilder. Eksempel: Forskningsaktuelt sak 2 og 3
Bilder i høyrekolonne med venstremeny 193 px Ja   193 piksler høyre kolonne - eksempelforside
Bilder i høyrekolonne uten venstrekolonne 270 px Nei   270 piksler høyre kolonne - eksempelforside
Bilder i forside-bokser 90x90px     Disse skaleres også ned til 90x90 hvis de er større. Hvis behov for større bilder, må bildet enten legges inn i boksen, eller en klasse på legges på. Hvis det siste, spør om hjelp. Eksempel: Tjenester og verktøy
UB-forsidebilde i topp 1920x300px Nei Nei Eksempel: ub.uio.no

Artikkel- og arrangementsmal

Beskrivelse Bredde Venstremeny Høyrekolonne Kommentar
Bilde i fullbredde på side med venstremeny 660 px Ja Nei 660 piksler - eksempelartikkel
Bilde i fullbredde på side med høyrekolonne 660 px Nei Ja 660 piksler - eksempelartikkel
Bilde i fullbredde på side med venstremeny og høyrekolonne 507 px Ja Ja

507 - eksempelartikkel

Bilder i artikkelmal som er 500 px eller større blir venstrejustert og uten tekstflyt rundt. Ingressbilde i artikkelmal uten høyrekolonne som er mindre enn 500 px blir skalert til 350 px og høyrejustert med tekstflyt. Bilder som er under 350 px skaleres ikke. Ingressbilde i artikkelmal med høyrekolonne som er mindre enn 500 px blir skalert til 300px og høyrejustert med tekstflyt. Bilder som er under 300 px skaleres ikke.

Bilder i høyrekolonne med venstremeny 193 px Ja   193 i høyre kolonne- eksempelartikkel
Bilder i høyrekolonne uten venstrekolonne 270 px Nei   270 i høyre kolonne - eksempelartikkel 

Artikkelliste

Beskrivelse Bredde Venstremeny Høyrekolonne Kommentar
Bilder i artikkel- og arrangementslisting 170 px Ja Nei Eksempel: Konserter Bilder i artikkel- og arrangementslisting vises ikke om både venstremeny og høyrekolonne er påsatt, og den i tillegg har dato-blokker skrudd på. 

Personpresentasjon

Beskrivelse Bredde Venstremeny Høyrekolonne Kommentar
Personpresentasjon - lite i presentasjonen 150x200      
Personpresentasjon - høyoppløselig pressebilde 1200x1600     300 piksler per tomme (dpi)

Bildegalleri

Beskrivelse Bredde Venstremeny Høyrekolonne Kommentar
Bildegalleri med venstre kolonne 740 Ja Nei Anbefalt 4/3-format. Samme pikselstørrelser anbefales for høydebilder.
Bildegalleri uten kolonner 970 Nei Nei Anbefalt 4/3-format. Samme pikselstørrelser anbefales for høydebilder.

Disputasoppslag

Beskrivelse Bredde/ Høyde Venstremeny Høyrekolonne Kommentar
Portrettbilde 150 x 200 Ja Nei Bildet legges som ingressbilde. Se detaljert veiledning om format og stil på bildet

Studieprogram

Bilder på studieprogram skal være 630x180 piksler. Se egne retningslinjer for bytte av programbilder.

Blogg

Bilder til bloggen må ligge i mappen include, som er en del av standardoppsettet for blogg.

Bannerbildet må være enten 1920x300 px eller 1920x200 px. Gi bildet filnavn banner.jpg, eller banner-lower.jpg hvis du bruker den lavere versjonen (1920x200 px).

Bilde i "Om bloggen"-feltet (vises nederst på siden) bør være ca 640x280px.

Se mer om bloggbilder i retningslinjer for bloggløsningen.

Se også: Bildemappen og layout og grid

Beskrivelse av Bildemappen

Layout og grid

 

Publisert 8. juli 2016 09:13 - Sist endret 30. juli 2018 12:04