Anbefalte bildestørrelser

Alle bilder bør i utgangspunktet ha breddeformat, og gjerne 16:9, der ikke annet er spesifisert.

Forsidemal

Beskrivelse Bredde Venstremeny Kommentar og eksempler
Fullbredde-bilde 970 piksler Nei Frontearrangement for forskning på fakultets- og instituttsider, og evt. fokusfelt på forsiden og studie-forsiden. NB: disse bildene bør ha en høyde på ca 400 pixler. 970 piksler - eksempelforside
Fullbredde med venstremeny 740 px Ja Eksempel forside med venstremeny
Fullbredde med høyre kolonne - uten venstremeny 660 px Nei 660 piksler -eksempelforside
Halvbredde-bilder uten venstremeny 465 piksler Nei Halvbredde-bilde 465 piksler eksempelforside
Halvbredde-bilder med venstremeny 350 piksler Ja Halvbreddebilde 350 piksler eksempelforside
Tre bilder uten venstremeny 303 piksler Nei Tre bilder 303 piksler eksempelforside . Frontesak for forskning og arrangementer.
Tre bilder med venstremeny 227 piksler Ja Tre bilder 227 piksler eksempelforside
Bilder i frontefelt for nyheter eller arranementer med to eller tre saker 90 x 90px   Frontesaker for forskning og arrangement og ikoner. Kvadratiske bilder. Eksempel: Forskningsaktuelt sak 2 og 3 brukes også her: Eksempel: Tjenester og verktøy
Forsidebanner 1920x300px Nei Eksempel: ub.uio.no Må settes opp av USIT. Ta kontakt med din nettredaktør.

Artikkel- og arrangementsmal

Beskrivelse Bredde Venstremeny Høyrekolonne Kommentar
Bilde i fullbredde på side med venstremeny 660 px Ja Nei 660 piksler - eksempelartikkel

Personpresentasjon

Beskrivelse Bredde Venstremeny Høyrekolonne Kommentar
Personpresentasjon - lite i presentasjonen 150x200      
Personpresentasjon - høyoppløselig pressebilde 1200x1600     300 piksler per tomme (dpi)

Bildegalleri

Beskrivelse Bredde Venstremeny Høyrekolonne Kommentar
Bildegalleri med venstre kolonne 740 Ja Nei Anbefalt 4/3-format. Samme pikselstørrelser anbefales for høydebilder.
Bildegalleri uten kolonner 970 Nei Nei Anbefalt 4/3-format. Samme pikselstørrelser anbefales for høydebilder.

Disputasoppslag

Beskrivelse Bredde/ Høyde Venstremeny Høyrekolonne Kommentar
Portrettbilde 150 x 200 Ja Nei Bildet legges som ingressbilde. Se detaljert veiledning om format og stil på bildet

Studieprogram

Bilder på studieprogram skal være 630x180 piksler. Se egne retningslinjer for bytte av programbilder.

Blogg

Bilder til bloggen må ligge i mappen include, som er en del av standardoppsettet for blogg.

Bannerbildet må være enten 1920x300 px eller 1920x200 px. Gi bildet filnavn banner.jpg, eller banner-lower.jpg hvis du bruker den lavere versjonen (1920x200 px).

Bilde i "Om bloggen"-feltet (vises nederst på siden) bør være ca 640x280px.

Se mer om bloggbilder i retningslinjer for bloggløsningen.

Se også: Bildemappen og layout og grid

Beskrivelse av Bildemappen

Layout og grid

 

Publisert 8. juli 2016 09:13 - Sist endret 30. aug. 2019 13:21