IT-tjenester for fakultet og institutt

Publiser kun informasjon som gjelder spesifikt for enheten. Savner du informasjon i forbindelse med sentrale IT-tjenester, ta kontakt med nettredaksjonen på USIT isteden for å opprette egne nettsider om tema som angår alle.

Lovlige mapper under IT-tjenester

"Hjelp", "Kontakt" og "Aktuelt" er de lovlige mappene under IT-tjenester. All informasjon skal i utgangspunktet plasseres i en av disse mappene.

Hvis du har behov for andre mapper, ta kontakt med nettredaksjonen på USIT.

Hjelp

Her skal informasjon om IT-tjenester som er spesifikke for den enkelte enhet ligge. Informasjon om lokale IT-tjenester skal i utgangspunktet publiseres som enkeltstående artikler i denne mappa. Disse artiklene hentes så opp på forsiden til IT-tjenester ved fakultetet eller instituttet.

Artiklene skal være så konkrete som mulig og utelukkende dreie seg om det lokale tjenestetilbudet, som for eksempel:

  • Hvor står skriverne på <instituttet>?
  • Databaser på <instituttet>
  • Tilgang til lokalt AV-utstyr

Unngå å publisere artikler som er en gjentagelse av tjenesteområdene fra sentrale sider, de vises uansett automatisk på forsiden. Men lenk gjerne opp de sentrale tjenesteområdene fra høyrekolonnen til en artikkel. Hvis du skriver en artikkel om hvor skriverne på instituttet står, bør du også lenke opp de sentrale sidene for "Utskrift" fra høyrekolonnen under overskriften "Se også".

Hvis det ikke er behov for å informere om lokale IT-tjenester, kan mappen slettes.

Kontakt

Her ligger det en kontaktveileder som index-fil. Denne er påkrevd og skal lede brukeren til de riktige kontaktpunktene for IT-spørsmål.

Aktuelt

Hvis fakultetet eller instituttet har aktuelt-stoff i forbindelse med sine IT-tjenester, kan de publiseres som artikler i denne mappen. Hvis ikke, kan mappen slettes.

Forsiden til IT-tjenester

Forsiden til IT-tjenester består av en rekke elementer hvor noen er påkrevde og andre er valgfrie.


IT-tjenester ved instituttet

  • Boksen viser automatisk opptil 10 artikler som er publisert i mappen "hjelp"
  • Du kan selv prioritere hvilke artikler som skal vises ved å redigere mappen
  • Hvis instituttet ikke har egen informasjon om IT-tjenester, skal innholdet i boksen erstattes med en standard tekst ala:
    "Instituttet har ikke egne IT-tjenester, se IT-tjenester ved fakultetet og for UiO"
  • Boksen skal naturlig nok kun finnes på institutter

IT-tjenester ved fakultetet

Fungerer på samme måte som boksen over ("IT-tjenester ved instituttet") bare bytt ut ordet "institutt" med "fakultet".

IT-tjenester fra UiO

Påkrevd element som automatisk lister de viktigste kategoriene under uio.no/tjenester/it.


Kontakt

Lenke til lokal kontaktveileder som kanaliserer henvendelser til riktige kontaktpunkter.

Gå direkte til

Hvert miljø kan lenke opp de IT-tjenestene som er mest aktuelle for sine studenter og ansatte. Maksimalt 8. stk.

Driftsmeldinger/Aktuelt

Hvis miljøet har eget aktuelt stoff om IT-tjenester, hentes de automatisk fra Aktuelt-mappen. Alternativt kan man sette opp driftsmeldinger fra USIT hvis det er relevant.

Var noe i denne veiledningen uklart?

Ta kontakt med nettredaktor@uio.no

Publisert 14. mars 2014 13:17 - Sist endret 9. okt. 2015 17:28