Maler og verktøy

Prosjektstyringsmaler

Prosjektrammeverket består av fem obligatoriske prosjektstyringsmaler som tilpasses det enkelte prosjekt.

Verktøy

Prosjektrammeverket legger ingen føringer på bruk av verktøy, og prosjektledere står fritt til å velge etter behov. Denne oversikten har eksempler på noen av de mest sentrale verktøyene som brukes i prosjekter.

Regier (prosessveiledere)

Publisert 13. jan. 2016 10:14 - Sist endret 27. sep. 2018 15:36