Problemløser for Canvas

OBS: Om du ikke finner løsningen på denne nettsiden, meld problemet videre til din fakultetskoordinator

Overføring av personer til Canvas

Hovedregelen er at studenter og fagpersoner skal overføres til Canvas fra FS. Sjekk derfor først at FS-registreringen er riktig, jf. veiledningen.

Hvorfor kommer ikke en person til Canvas?

 • Etternølere: Er det enkelte personer som blir knyttet til emnet senere (i undervisningsenheten/-aktiviteten i FS), men som ikke dukker opp i Canvas-emnet? Prøv å trigge en overføring fra FS til Canvas.
 • Emneregistreringer: Har emnet (undervisningsenheten/-aktiviteten i FS) personen er tilknyttet blitt opprettet i Canvas? Personrollen følger undervisningsenheten/aktiviteten, og blir ikke opprettet/overført dersom undervisningsenheten/aktiviteten ikke kommer til Canvas.
 • Studentregistreringer: Se Studenter nedenfor for detaljer om hvordan studenter må registreres (programstudenter, enkeltemnestudenter, deltakere på p.hd.-kurs).
 • Personregistreringer: Sjekk at personen er registrert med personrolle på riktig sted. Skal man ha tilgang til et emne for undervisningsenheten, må personrollen være registrert på undervisningsenheten. En med personrolle kun på en undervisningsaktivitet får bare tilgang til den undervisningsaktiviteten.
 • Brukerkonto:
  • Sjekk at personen har en aktiv brukerkonto (et UiO-brukernavn og -epostadresse) i FS.
  • I tillegg må ansatte også være registrert i SAP med en aktiv UiO-brukerkonto (eksterne registreres som gjestebrukere i SAP). Registrering i SAP gjøres ifm arbeidskontrakt.
 • Innlogging: Sjekk at personen logger på med samme brukernavn som er registrert i Canvas. Du finner primærbrukernavnet til personen i personbildet i FS. I Canvas kan de fleste med administratorrolle på kontonivå se brukernavnet som er registrert i Canvas i feltet "SIS-ID" i personlisten for underkontoen:
  Bildet viser brukernavn som en del av SIS-ID
Problem Mulig årsak Løsning
Studenter eller fagpersoner som er riktig registrert i FS dukker ikke opp på emnet i Canvas

1. Ikke alt på studenten er registrert i FS

2. Synken kan ha stoppet opp

3. Enkeltemnestudent som har meldt seg til undervisning før de betaler semesteravgift, og har derfor ikke aktiv brukerkonto.

4. Studenten har betinget opptak.

5. Fagperson finnes i FS, men mangler brukernavn (for eksempel utenlandsk fagperson som ikke har norsk personnummer i FS)

1. Dobbeltsjekke FS-registreringene for studenten i FS

2. Se nedenfor under Rom og rommal i Canvas for løsningsforslag

3. Studenten må betale semesteravgift. Når dette er gjort må du trigge en overføring.

4. Studenten må ha verdien "I" i feltet Tilbud.

5. Fagpersonen må enten få et ekte personnummer eller må registreres med samme Fnr/Dnr i SAP og FS. Fakultetskoordinator kontakter Canvas-hjelp, som bistår i å løse saken.

Student eller fagperson som ble lagt inn manuelt har blitt inaktiv i Canvasrommet Personen er lagt til manuelt i en seksjon som styres fra FS

Enten

 • legg til personen i riktig und.enhet/und.aktivitet, eller
 • opprett en ny seksjon i Canvasrommet manuelt, og legg til personen der
Student har endret navn i FS, men det oppdateres ikke i Canvas FS-synken fanger pt. ikke opp endringer i navn Ta kontakt med fakultetskoordinator, som videreformidler til UiO sentralt. Husk å oppgi studentens fulle navn i Canvas (det som skal endres), riktig navn og studentnummer i FS. 
Student eller fagperson har flere brukernavn, og det som er registrert i på brukeren i Canvas er ikke primærbrukernavnet i FS. 

Personer kan i noen tilfeller få opprettet brukernavn fra to ulike kilder, og Canvas-brukeren kan bli opprettet med feil brukernavn. Dette kan for eksempel skje for ph.d.-stipendiater som har både ansattbruker og studentbruker fra studieretten på ph.d.-programmet.  

 • Sjekk med personen at brukernavnet som står oppført som brukernavn i FS faktisk er det de ønsker å bruke. Hvis det står feil primærbruker under brukernavn i FS, kan personen selv bytte primærbruker ved å logge inn med ønsket brukernavn på brukerinfo.uio.no
 •  Dersom riktig primærbruker ligger i FS, men ikke i Canvas: Ta kontakt med fakultetskoordinator, som videreformidler dette til UiO sentralt. Husk å oppgi fullt navn og studentnummer eller FS-løpenummer for personen.
Student eller fagperson får logget inn i Canvas, men har mistet tilgang til rommene selv om FS-registreringene er riktige. De kan også være synlige på personlisten i rommet i et øyeblikk, for så å forsvinne. 

1. Personen kan ha fått nytt personnummer i FS. Da får de også nytt personløpenummer automatisk, og koblingen til Canvas brytes. Da tror integrasjonen at vedkommende er trukket fra emnet, og setter student- eller fagpersonrollen deres i alle aktive Canvasrom til inaktiv. 

Ofte hender dette med studenter eller ansatte som ikke hadde et gyldig norsk personnummer da de begynte på UiO (de er da registrert med såkalt D-nummer i FS), for eksempel utenlandske søkere som er tatt opp som programstudent. Når de får tildelt norsk personnummer etter en stund i Norge, blir dette automatisk oppdatert i FS fra Folkeregisteret. 

Dersom du tror personen kan ha fått nytt personnummer, kan du gi beskjed til fakultetskoordinator, som videreformidler det til UiO sentralt. Dersom det er registrert feil personløpenummer i Canvas, blir dette rettet manuelt av Seksjon for digitale tjenester. 

Rom og rommal i Canvas

Problem Mulig årsak Løsning
Synken mellom FS og Canvasrommet ser ut til å ha stoppet opp

1. En manuelt slettet seksjon i Canvas sperrer for oppdatering fra FS: Dersom man manuelt sletter en seksjon i Canvas uten å sette Eksport LMS = N for tilhørende und.akt eller und.enhet i FS, vil det blokkere synken.

2. Mange meldinger i kø: I perioder med mange påmeldinger i Canvas (f.eks etter emneopptak,
enkeltemnedagen) kan det oppstå forsinkelser i meldingskøen fra FS til Canvas.

1. Finn riktig und.akt eller und.enhet i FS, og sett Eksport LMS = N.

 

 

2. Vent noen timer og sjekk igjen.

Jeg finner ikke seksjonen til en und.akt/und.enhet i Canvas

eller

Jeg finner riktig rom i Canvas, men det er ingen personer i rommet selv om jeg har trigget ny overføring og alt ser riktig ut i FS

1. Seksjonen har blitt manuelt krysslistet inn i feil rom

2. Rommalen har blitt endret i FS etter at emnet ble opprettet i Canvas. Dersom man endrer rommal fra ikke-rom til eget-rom på und.akter i FS etter at emnet har blitt opprettet i Canvas, kan det bli opprettet et nytt rom for emnet som da ikke inneholder tilsvarende seksjon.

1. Sjekk om seksjonen har blitt krysslistet inn i et heisemne, eller om det kan ha blitt krysslistet inn i et rom for tilsvarende emne fra tidligere semester

2. Finn rommet der seksjonen opprinnelig ble opprettet, og krysslist den inn i det nye rommet. Seksjonen ligger der den først ble opprettet inntil man manuelt krysslister den - ofte finner man den i Innstillinger i rommet til und.enheten. 

     

Funksjoner i Canvas

Problem Mulig årsak Løsning
En funksjon virker ikke i nettleseren min 1. Dersom du bruker Edge eller Internet Explorer, er de ikke støttet i Canvas. Funksjoner kan også midlertidig slutte å virke som forventet dersom en støttet nettleser blir oppdatert. 1. Forsøk å bruke en av nettleserne Instructure støtter

Jeg får en "Nektet tilgang" / "Uautorisert" feilmelding

 

1. En fil er ikke lenger tilgjengelig i Filer. Læreren har lenket til filen (feks i en modul), som egentlig ligger i et annet Canvas-emne, og filen har blitt slettet. Alle lenker til den opprinnelige filen er nå brutt, og resultatet er feilmeldingen. Dette kan skje for eksempel når læreren ønsker å ha en oppdatert versjon av filen i emnet.

2. Brukeren klikker på en lenke til noe de ikke har tilgang til, for eksempel emne, side, modulelement, fil, osv. Det er enten upublisert eller noe de ikke skulle ha tilgang til.

1. Filen må lastes opp i riktig Canvas-emne, og alle lenker må oppdateres.

 

 

 

2a. Sjekk om det (emne, side, modulelement, fil, osv.) er publisert.

2b. Sjekk brukerens tilgang til emnet, siden, modulen, osv. og oppdatere tilgangene hvis de skal ha tilgang.

Tredjepartsverktøy og integrerte tjenester

Problem Mulig årsak Løsning
Jeg får beskjed om at jeg er innlogget ved not translated (%BACKEND%) og ikke har tilgang til UiOs nettsider Dersom du har logget inn i Canvas med FEIDE i stedet for Weblogin, kan du få denne feilmeldingen når du prøver å se innhold fra UiOs nettsider fra Canvas (f.eks. via Video-menyvalget), eller når du prøver å gå fra Canvas til en UiO-nettside. Weblogin er standardalternativet på innlogginssiden til Canvas på UiO. 

Du kan løse dette på to måter:

 1. Logg ut av Canvas, og logg inn på nytt med Weblogin
 2. Logg inn på uio.no med Weblogin før du går inn i Canvas
     

 

Publisert 5. feb. 2019 12:07 - Sist endret 25. okt. 2021 12:12