Endring av vurderingsformer

Fremgangsmåte for hvordan du endrer eksamensform på eksamen slik at studenter kan avlegge både hjemmeeksamen, skriftlig eksamen og muntlig eksamen digitalt hjemmefra med Inspera.

Digital mastereksamen og muntlig eksamen

Veiledninger for digital mastereksamen og muntlig eksamen i Zoom.

Alternative løsninger for håndtegninger

Det er blant annet mulig å benytte formelfunksjonen i MS Word, laste opp et bilde, MS Paint og lignende.

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar rundt eksamen

 

Omregistrering av mange emner

Arbeidsrutine for effektiv omregistrering av vurdering ved masseomlegging av eksamen (inneværende semester). 

Hvem kontakter jeg?