English version of this page

Sensurering i Inspera

I vurderingsmodulen får du oversikt over eksamener du skal sensurere. Merk at i Inspera kalles eksamener for Prøver.

Sensur i Inspera

Gå til Vurdering i hovedmenyen øverst for å finne oversikt over dine eksamener (Prøver). Gå til den aktuelle eksamenen som skal være åpen for vurdering.

Ta kontakt med studie-/eksamenskonsulent hvis eksamen ikke er åpen for vurdering.

Avhengig av hvordan prøven skal vurderes, vil du få to et av to alternativer:

Trykk på Dine besvarelser eller Gå til felles vurdering for å få en listen over samtlige besvarelser du skal sensurere.

Bildet kan inneholde: hvit, tekst, blå, linje, rektangel.

Er du medlem av flere kommisjoner, ser det litt annerledes ut. Du kan velge om du vil åpne én kommisjon eller samtlige.

 

Når du klikker deg videre får du opp en liste over kandidater som skal sensureres. Klikk på rad med kandidatnummer for å komme til kandidatens besvarelse og få mulighet til å registrere karakter.

Forklaring til feltene:

 1. Åpne besvarelse som pdf i eget vindu
 2. Sett karakter på hele besvarelsen
 3. Sett karakter på eventuelle deloppgaver
 4. Klikk for å se eventuelle deloppgaver
 5. Begrunnelse: se egen veiledning
 6. Private notater: felt for notater underveis for å hjelpe med sensurarbeidet. Kun du kan se dine private notater.

Er hele besvarelsen tom eller lar seg ikke åpne?

Dersom hele kandidatens besvarelse er tom eller en opplastet fil ikke lar seg åpne, må du kontakte studie-/eksamenskonsulent for å få sjekket at det ikke er noe galt med besvarelsen.

Nedlasting og utskrift av besvarelser

Dersom du ønsker å skrive ut dine besvarelser kan du laste ned og så skrive dem ut:

 • Trykk på Dine besvarelser
 • Velg Last ned øverst i høyre hjørne, og trykk Alle besvarelser som PDF

 • Du kan velge mellom tre ulike utskriftsformat (du kan ikke endre utskriftsformat på opplastede filer!)
  • Standard
  • Optimalisert for lesing (større skrift og linjeavstand)
  • Optimalisert for tilbakemelding (større skrift og linjeavstand + plass til å notere i høyre marg)
 • Trykk på Innstillinger for å velge hva som skal være med i nedlastingen

Når valgene er tatt trykker du enten:

 • Slå sammen PDF-filer og last ned for å laste ned én pdf-fil med alle besvarelsene (anbefalt hvis alle besvarelser skal skrives ut), eller
 • Last ned besvarelser som separate filer for å laste ned zip-fil med én fil per besvarelse

Når du har valgt hvilken nedlasting du ønsker, jobber Inspera med å eksportere besvarelsene. Hvis det er mange kandidater kan det ta litt tid.

 • Når eksporten er ferdig får du valget Last ned nå, og du kan så åpne og skrive ut besvarelsene

Skal du skrive ut alt, er det enklest hvis du har merget til én pdf.

Skal du skrive ut et utvalg besvarelser, velger du filene du vil ha fra zip-filen.

Det er også mulig å lagre og skrive ut besvarelser fra Monitor (for brukere med tilgang til Monitor). Trykk på modulen Monitor i hovedmenyen øverst, velg besvarelsene du ønsker å skrive ut og trykk Last ned og skriv ut.

OBS: Det er ikke mulig å laste ned besvarelser for en og en kommisjon. Hvis du er med i flere kommisjoner på samme prøve vil samtlige kandidater du skal sensurere komme med i nedlastingen.

Det er også mulig å laste ned besvarelsene fra monitor. Du kan da huke av hvilke kandidater som skal være med og ikke.

Flere sensorer - delt poenggivning

Se video

Insperas veiledning for delt poenggiving

Plagiatkontroll

Se egen veiledning om plagiatkontroll i Inspera

Signere vurderingsprotokoll

Når du og din eventuelle medsensor har godkjent vurderingen, skal du ta utskrift av vurderingsprotokollen i Inspera, signere den og sende til eksamensadministrator.

Se egen veiledning om hvordan du laster ned og skriver ut vurderingsprotokoll

 

Publisert 5. nov. 2018 13:38 - Sist endret 7. feb. 2020 17:07