Undervisning og eksamensavvikling

Her finner du alt du trenger å vite om timeplan, læringsmål for studentene, ressurser og eksamensavvikling.

Timeplaner per modul

Modulkoordinatorene sender ut timeplanen på høring i god tid før undervisningen finner sted.

Her finner du:

Timeplanlegging

Institutt for klinisk medisin koordinerer og tilrettelegger undervisningen for 5 av 8 moduler i medisinstudiet.

Timeplanen sendes på høring ca. 5-6 måneder før undervisningsstart. Den enkelte underviser får 10 dager til gjennomsyn og mulighet til å komme med innspill ved behov for endringer.

Merk at ferieavvikling, konferanser og lignende utløser ikke en berettiget grunn til å be om endrede undervisningstidspunkter.

Studieplanen er stramt organisert. Det er derfor svært vanskelig å flytte på eller endre tidspunkt som er satt opp til undervisning. Dette skyldes at undervisningen er organisert i blokker hvor fagene er logisk plassert i forhold til hverandre. I tillegg er studentenes timeplan så tett at det er svært vanskelig å finne rom for endrede tidspunkt.

Skulle du som underviser komme i en situasjon hvor oppsatt undervisning ikke lar seg gjennomføre, må vi be om at du finner en UiO-kollega som kan ivareta undervisningen i stedet for deg og at modulkoordinator informeres slik at timeplanen kan oppdateres.

Eksamensavvikling

Som ansatt i undervisningsstilling skal du delta i eksamensarbeid og eksamensavvikling. Eksamensform og tidspunkt varierer, avhengig av hvilket fag du er tilknyttet.

Les om de ulike eksamensformene ved profesjonsstudiet i medisin.

Eksamensdatoer - høst 2020

Se fakultetets oversikt over alle eksamensdatoer høst 2020.

Hva skal studentene lære i din modul?

Alle fag i profesjonsstudiet har vedtatte læringsmål og læringsutbytter.

Som underviser er det viktig at du setter deg inn i de vedtatte læringsutbyttene for faget, og at du har oversikt over hvilken del av studiet studentene du underviser har kommet til.

Oversikten over undervisningsfag ved profesjonsstudiet i medisin inkluderer oversikt over fagplaner, studieinformasjon tilknyttet hvert enkelt fag/semester og fagplan med læringsmål og læringsutbyttebeskrivelse.

Slik laster du opp undervisningsressurser

Handouts og annet materiale i forbindelse med undervisning lastes opp via timeplanen av den enkelte underviser i god tid før undervisningen finner sted.
Les veiledningen for opplasting.

Digital undervisning

Som underviser vil du kunne ha behov for å undervise digitalt. Se instituttets veileder for Zoom og Teams.

Den foretrukne digitale undervisningsplattformen på UiO er Zoom. Her finner du bruksanvisning for bruk av Zoom.

Klinmeds undervisningleder, Knut Lundin, har avholdt to digitale informasjonsmøter om digital undervisning for instituttets lærere. Du kan se opptakene her.

Informasjonsmøtet 3. april 2020:

Informasjonsmøtet 30. april 2020:

Tilgang til DIPS for klinikere som underviser

Alle oppslag i journal loggføres. Pasientene har en selvsagt rett til å se hvem som har vært inne i deres journal. Tilgangen til å lese i journal er strengt regulert og knyttet til behandleransvar og administrative oppgaver i den forbindelse.

Her finner du retningslinjer for undervisere.

Undervisningstid

Her kan du lese om normer for undervisning.

Publisert 28. feb. 2018 13:03 - Sist endret 26. juli 2020 12:38