Studier – Det medisinske fakultet

Veiledninger, verktøy og grunnlagsdokumenter for faglærere og adm.ansatte som jobber med studier og studieadministrasjon.

Timeplan for faglærere og Mine studier

Timeplan og ressurser for faglærere. Mine studier for studiekonsulenter.

Felles studentsystem (FS)

Rutiner, brukerveiledninger og generell informasjon om arbeidet med FS og TP ved fakultetet.

Arbeidsdeling i studiesaker

Ansvar og myndighet i studiespørsmål og studiesaker: Arbeidsdeling mellom fakultet, institutter og studieprogram ved Det medisinske fakultet.

Undervisning

  • Medisinstudiet
  • Bachelor- og masterstudier
  • Generelle retningslinjer
  • Læringsressurser

Eksamen

Rutiner, veiledninger og informasjon knyttet til eksamensarbeid ved fakultetet.

Kvalitetssystem

Kvalitetsystemet inngår som en integrert del av arbeidet med studiekvalitet, kvalitetsutvikling og kvalitetssikring ved fakultetet.

Rutiner emnearbeid

Rutiner for arbeidsdeling ved opprettelse og nedleggelse av emner.

Rutiner for saksbehandlere

Ephorte rutiner for studieadministrativt arbeid.