Hvem gjør hva i studieadministrasjonen

 

Hovedansvar/koordinatrrolle Backup for
Kristin BE

Studieleder med administrativt ansvar for studier ved Institutt for informatikk

Programkoordinator for bachelorprogrammene i informatikk

 • Utdanningsplaner
 • Veiledning
 • Oppfølging av studenter
 • Inndragninger/gradfangst
 • Saksbehandling (permisjoner, deltid etc)
 • Suppleringsopptak

Undervisningsutvalget

Kontaktperson for studenter med behov for tilrettelegging

Programrådet Informatikk: digital økonomi og ledelse og Entrepenørskap

Forskerlinjen

Oppfølging av UNG-elever

Godkjenning av ekstern utdanning

Studienettsideredaktør

Fuskesaker

Koordinering av studiestart

Masterkoordinatorene

Rekruttering

Kristin B.

Programkoordinator for bachelorprogrammene i informatikk

 • Utdanningsplaner
 • Veiledning
 • Oppfølging av studenter
 • Inndragninger/gradfangst
 • Saksbehandling (permisjoner, deltid etc)
 • Vedlikehold av utdanningsplaner for alle bachelorprogrammer

Timeplanlegging (TP)

FS-superbruker

Undervisningsopptak

Undervisningsutvalget

Saksbehandling av emner

Koordinering av studiestart og forkurset 

Programrådet Informatikk: design, bruk, interaksjon

Kontaktpunkt ElDat

Back-up EpN, obligutsettelserBack-up obligutsettelser

Elise

(i Maris Vs vikariat)

Programkoordinator for bachelor- og masterprogrammene i informatikk

 • RT
 • Masteropptak
 • Veiledning
 • Oppfølging av studenter
 • Inndragning av studieretter
 • Infomøter nye studenter
 • Godkjenning av ekstern utdanning bachelor (utenlandsk og norsk)
 • Studieplaner (master)
 • Timeplanlegging
 • Kortvalidering og adganger. Utlevering av nøkler

Programrådet i Informatikk: programmering og systemarkitektur

Back-up obligutsettelser, administrere tilgang til og i instituttets lokaler

Henrik

Hovedansvar for EpN

Timeplanlegging (TP)

Undervisningsopptak

Statistikk - superbruker Tableau

Vurdering av ekstern utdanning

Medlem av studienettsiderredaksjonen

 
Thomas

Administrativt ansvarlig for EVU - masterprogrammet IT og ledelse og instituttets tilbud innenfor etter- og videreutdanning

Programkoordinator for masterprogrammene i informatikk

 • Opptak
 • Veiledning
 • Oppfølging av studenter
 • Inndragning av studieretter
 • Studieplaner
 • Infomøter nye søkere
 • Vedlikehold av utdanningsplaner for alle programmer
 • Saksbehandling (permisjoner, deltid etc)
 • Koordinering  av sensur og presentasjoner av masteroppgaver
 • Kandidattilstelning
 • Klagesaker (masteroppgaver)

Kandidattilstelning

Innkjøp/bestillinger

Programrådet for ITLED

 
Esra

Programkoordinator for masterprogrammene i informatikk

Koordinator av masterteamet

 • Koordinering av vårens masteropptak
 • Veiledning
 • Oppfølging av studenter
 • Inndragning av studieretter
 • Studieplaner
 • Infomøter nye søkere
 • Saksbehandling (permisjoner, deltid etc)
 • Internasjonalisering (innreisende, utreisende, avtaleopprettelse og -vedlikehold)
 • Koordinator for NSA-programmet
 • Utdanningsplaner

Sitter i programrådene for NSA og Informatikk: språkteknologi

EVU - masterprogrammet IT og ledelse

 

 

 

Marianne

 

Eksamen

 • Gjennomføring
 • Obliginnlevering og utsettelser
 • Begrunnelser
 • Overordnet ansvar klagesaker

Innkjøp/bestillinger

Studiestart

Veiledning

Tilrettelegging

Eksamensplanlegging

Utdanningsplaner

Tilsettingsutvalget ved instituttet

Bachelor

 

Mari S

StudENT (Forskningsrådet)

Programkoordinator for Gründerskolen og Sosialt entreprenørskap (Entreprenørskap)

 • Opptak
 • Kontraktinngåelse med utenlandske partnere
 • Veiledning
 • Oppfølging av studenter
 • Infomøter nye søkere
 • Saksbehandling (permisjoner, deltid etc)
 • Organiserer utreisende til GS og SE
 • Avtaleopprettelse og -vedlikehold
 • Studieplaner
 • Nettsider

Leder for Gründerskolens programråd

 
Carina

Programkoordinator for Gründerskolen og Sosialt entreprenørskap (Entreprenørskap)

 • Rekruttering
 • Opptak
 • Veiledning
 • Oppfølging av studenter
 • Infomøter nye søkere
 • Organiserer utreisende til GS og SE
 • Studieplaner
 • Nettsider
 
Anne-Lene (vikar for Anna)

Programkoordinator for Gründerskolen og Sosialt entreprenørskap (Entreprenørskap)

 • Rekruttering
 • Opptak
 • Veiledning
 • Oppfølging av studenter
 • Infomøter nye søkere
 • Organiserer utreisende til GS og SE
 • Studieplaner
 • Nettsider

 

 
Milla
 • Ansvar for instituttets førstelinje, bl.a. forværelsestjenesten, sentralbordtjenesten, postbehandling, innkjøp og bestillinger
 • Bistand og veiledning til ansatte og ledelse
 • Administrere tilgang til og i instituttets lokaler
 • Skal bistå studieadministrasjonen og instituttledelsen

 

 
Katrine

Programkoordinator for masterprogrammene i informatikk

 • Opptak
 • Studieplaner
 • Godkjenningssaker (master)
 • Kandidattilstelninger
 • Masteruken
 • Infomøter nye søkere
 • Veiledning
 • Oppfølging av studenter
 • Saksbehandling (permisjoner, deltid etc.)

Sitter i programrådet for Informatikk: robotikk og intelligente systemer

Vara for verneombud. 

 
Mari UK

Eksamen: Muntlige eksamener

Begrunnelser og klagesaker

Studiestart

Godkjenning av ekstern utdanning: 40-grupper

Gruppelæreransettelser

Bilagslønn og sensorhonorar

Kontrakter

 

Back-up for eksamensansvarlig

Anne

(fra utlysningsteksten)

 • Administrasjon av instituttets masterprogrammer
 • Masteropptak, herunder vurdering av norsk og utenlandsk utdanning samt begrunnelses- og klagebehandling
 • Oppfølging og veiledning av studenter
 • Ansvar for masteravslutning (innlevering av masteroppgaver, offentlige presentasjoner, klagebehandling og arrangere avslutningsseremoni, utarbeide statistikk)
 • Programrådet Entrepenørskap
 • Rutineutvikling og organisering/forbedring av studieadministrative rutiner
 • Generell saksbehandling
 

Marius

(fra utlysningsteksten) (vikar for Elise)

 • Administrasjon av instituttets bachelorprogrammer
 • Klagesaker
 • Stillingens viktigste oppgaver omfatter blant annet studieveiledning, mottak og oppfølging av studenter på alle nivåer, løpende saksbehandlingav studiesaker, godkjenningssaker, og andre øvrige administrative oppgaver knyttet til instituttets utdanningstilbud.
 
Publisert 2. feb. 2012 09:59 - Sist endret 7. okt. 2019 11:24