Alt om undervisning ved IFI

(Denne siden oppdateres oktober 2020)

For gruppelærere

For veiledere

  • Samleside om veiledning av masterstudenter, etiske retningslinjer, regler, rutiner m.m.

For emneansvarlige

Eksamen

Masteropptak

Karakterfastsetting master