Alt om undervisning ved IFI

For forelesere

For gruppelærere

  • Hjelpeside om ansvar, oppmøte, retting av oppgaver, lønn m.m.

Karakterfastsetting master

Sensur

Årshjul for vitenskapelig ansatte / Annual cycle for academic staff

Masteropptak