Undervisning

Hjelpelærere/plenumsregnere/orakeltjeneste

I alle begynnerkursene er det mange involvert i undervisningen. Avhengig av hvilket emne du skal undervise, er det lagt opp til undervisning i forelesninger, grupper, plenumsregninger og orakeltjeneste.

  • I forelesningene gjennomgås nytt stoff.
  • I gruppene arbeider studentene selv med oppgaver under veiledning av en hjelpelærer. I MAT1001, MAT1100, MAT1110 og MAT-INF1100 blir man plassert på en fast gruppe, i øvrige emner er det åpne gruppetimer.
  • I plenumsregningene blir utvalgte oppgaver gjennomgått på tavle, med vekt på fullstendige forklaringer, føring et cetera.
  • I de 4 emnene nevnt over er det åpne grupper i forkant av eksamen - dette kalles orakeltjeneste.

Hvert semester ansettes det hjelpelærere og plenumsregnere som leder gruppeundervisning/orakeltjeneste og plenumsregninger. Vi ansetter i første rekke masterstudenter og stipendiater ved instituttet i slike stillinger. De praktiske sidene ved oppfølging av gruppelærere er det Helena som har ansvaret for.

Som foreleser bør du holde kontakt med dine hjelpelærere gjennom semesteret. De kan trenge tips til hvordan bestemte oppgaver veiledes best, hvordan rette obliger og mye annet. Plenumsregneren kan trenge tilbakemeldinger på for eksempel bestemte teknikker som er brukt i eksempler på forelesning, slik at notasjon og teknikk blir mest mulig helhetlig i emnet. Nye studenter blir fort forvirret av avvikende notasjon! Hjelpelærerene kan også være en ressurs for foreleser fordi de ofte får nærmere kontakt med den enkelte student og vet hvor skoen trykker. Det er derfor ønskelig at foreleser møter hjelpelærere og plenumsregnere i begynnelsen av semesteret, slik at alle får muligheten til å bli kjent og avtale møtetider for semesteret.

Publisert 7. aug. 2013 16:01 - Sist endret 25. sep. 2017 15:33