English version of this page

Årshjul for forelesere ved Matematisk Institutt

Bruk årshjulet som en oversikt over hva du som foreleser må gjøre/tenke over i løpet av undervisningsperioden. Trykk på lenkene for en mer detaljert beskrivelse. 

Foreleser

Undervisningsleder

JANUAR JANUAR
Lag utsatt/ny eksamen   
Sitter du i klagekommisjon?   
Ny rutine: Du er ansvarlig for å arrangere et fysisk oppstartsmøte for emner med flere faglige involverte (gruppelærere/plenum). Diskuter gjennomføring, retting av oblig. osv.   
Ny rutine: Obligatoriske oppgaver: Rediger og publiser Canvas-rom. For store emner gjør Studieadm. dette (MAT1110, MEK1100, STK1100, MAT1050).   
FEBRUAR                                                                                                FEBRUAR
  15. februar: Ferdigstill emnekabal for høstemner (både bachlor- og masteremner). Du sender e-post til studieinfo@math.uio.no så snart du har alt klart.
MARS MARS
1. mars: Oppnevn tillitsvalgte i ditt emne 1. mars: Lag en ferdig oversikt over forelesere for høstemner og send til  studieinfo@math.uio.no.
15. mars: Avgjør eksamensform i emner med valgfri eksamensform   
Studieadmin. jobber med undervisnings- og eksamensplanlegging! Besvar eventuelle e-poster fra studieadministrasjon  Studieadmin. jobber med undervisnings- og eksamensplanlegging! Besvar eventuelle e-poster fra studieadministrasjonen. 
Lag midteveiseksamen og ha den klar 1 uke før eksamensdato Gi tilbakemelding på studentgrupper for høsten ved å besvare e-post fra Annika/Biljana
Midtveisuka: Merk avvik i undervisningen for emner som normalt tas i 1.-4. semester i midtveisuken. (stud.adm: husk lenke)  
Gjennomfør evalueringsmøte med tillittsvalgte i emne  
Bestill pensum/programvare for høstemner ved å besvare e-post/nettskjema fra Biljana  
APRIL APRIL
Ansatte som er pålagt ekstra sensurbelastning i vårens store emner/klagekommisjon vil motta en e-post fra studieadm. med sensurfordeling. Planlegg sommerferien ut i fra dette. Godkjenn forslag om sensurfordeling i store emner som du mottar på e-post fra studieadm.
Finn bedømmersensorer for vår-eksamen + klagekommisjon (ny rutine)  
Du vil motta en e-post fra Annika med foreløpige timeplaner for høstsemestret. NB! kort frist på å besvare e-post fra Annika  

Semestersider for høsten publiseres: Publiser pensumliste og annen informasjon relevant for emnet. Bruk semestersiden aktivt, det gjør studentene!

 
MAI                                                                                                    MAI                         
JUNI                                                                                                  JUNI                          
Semesterrapportering - Les e-post fra Annika  
Eksamensavvikling  

14 dager før eksamen: Ferdigstille liste over kandidater i Canvas og gi beskjed til studieinfo@math.uio.no

 
10 dager før eksamen: Lever eksamensoppgaver   
Gå "trøsterunde" på eksamensdagen.   
Store emner: du er ansvarlig for å koordinere sensuren. Dvs: Gi alle en sensurveiledning/rettemal dere skal følge, ha kontakt opp mot ekstern bedømmersensor og samkjøre sensur. Sensuropplæring av nye sensorer.  
Sensurfrist: 3 uker etter eksamensdato. Merk at fristen kan være kortere ved sen eksamen i juni. Sjekk epost for endelig sensurfrist.   
Begrunnelse for karakter   
Før du tar ferie: Returner eksamensbesvarelser til Elisabeth/ekspedisjonen  
 JULI                                                                                             JULI                             
Sitter du i klagekommisjon?   
AUGUST                                                                                            AUGUST
Lag ny/utsatt eksamen   

Ny rutine: Du er ansvarlig for å arrangere et fysisk oppstartsmøte for emner med flere faglige involvert (gruppelærere/plenum). Diskuter gjennomføring, retting av oblig. osv.

 
Obligatoriske oppgaver: Rediger og publiser Canvas-rom. For store emner gjør Studieadm. dette (MAT1100, MAT-INF1100, MAT-IN1105, MAT1120, STK1000).   
SEPTEMBER                                                                                        SEPTEMBER
  15.september: Ferdigstill emnekabal for våremner (både bachlor- og masteremner). Du sender til studieinfo@math.uio.no så snart du har alt klart.
OKTOBER  OKTOBER
1. Oktober: Oppnevn tillitsvalgte i ditt emne  1.oktober Lag en ferdig oversikt over forelesere for våremner og sendt til  studieinfo@math.uio.no
15. Oktober: Avgjør eksamensform i emner med valgfri eksamensform  
Studieadmin. jobber med undervisnings- og eksamensplanlegging! Besvar eventuelle e-poster fra studieadministrasjonen.  Studieadmin. jobber med undervisnings- og eksamensplanlegging! Besvar eventuelle e-poster fra studieadministrasjonen. 
Bestill pensum/programvare for våremner ved å besvare e-post/nettskjema fra Biljana Gi tilbakemelding på studentgrupper for våren ved å besvare e-post fra Annika/Biljana
Du vil motta en e-post fra Annika med foreløpige timeplaner for vårsemestret. NB! kort frist på å besvare e-post fra Annika  
Lag midtveiseksamen og ha den klar minst 1 uke før eksamensdato  
Midtveisuka: Merk avvik i undervisningen for emner som normalt tas i 1.-4. semester i midtveisuken. (stud.adm: husk lenke)  
Gjennomfør evalueringsmøte med tillittsvalgte i emne  
Ansatte som er pålagt ekstra sensurbelastning i høstens store emner/klagekommisjon vil motta en e-post fra studieadm. med sensurfordeling.  Godkjenn forslag om sensurfordeling i høstens store emner som du mottar på e-post fra studieadm.
NOVEMBER NOVEMBER
Finn bedømmersensorer for høst-eksamen + klagekommisjon (ny rutine)  
DESEMBER DESEMBER
Semestersider for våren publiseres - Publiser pensumliste og annen informasjon relevant for emnet. Bruk semestersiden aktivt, det gjør studentene!  
Semesterrapportering - Les e-post fra Annika  
EKSAMENSAVVIKLING:  
14 dager før eksamen: Ferdigstille liste over kandidater i Canvas og gi beskjed til studieinfo@math.uio.no  
10 dager før eksamen: Lever eksamensoppgaver   
Gå "trøsterunde" på eksamensdagen.   
Store emner: du er ansvarlig for å koordinere sensuren. Dvs: Gi alle en sensurveiledning/rettemal dere skal følge, ha kontakt opp mot ekstern bedømmersensor og samkjøre sensur. Sensuropplæring av nye sensorer.  
Sensurfrist: 3 uker etter eksamensdato (det tas ikke hensyn til røde dager i jul/nyttår)  
Begrunnelse for karakter  
Publisert 27. nov. 2017 10:30 - Sist endret 15. juni 2020 11:37