Praktisk informasjon for gruppelærere ved Matematisk institutt

Her finner du informasjon du trenger når du skal være gruppelærer i et emne ved Matematisk institutt (MI). Dersom du savner informasjon eller noe er uklart kontakter du studieadministrasjonen som hjelper deg videre.

Gruppetimer utgjør en viktig del av undervisningtilbudet ved Matematisk institutt, og det er derfor en betydningsfull oppgave du har fått. På forelesninger og fellesundervisning er det lite rom for individuell oppfølging av studenter, og du er sannsynligvis den eneste ansatte ved instituttet som har fast ukentlig kontakt med dine "gruppebarn" i ditt emne. Gruppebarna forventer at du kan svare på faglige spørsmål, typisk oppgavene emneansvarlig har anbefalt man gjør, og det er derfor en viktig del av jobben å forberede seg til gruppetimene. Som regel består dette av å gjennomgå de anbefalte ukeoppgavene og reflektere over hvilke spørsmål man kan regne med å få og hvordan man besvarer disse. Forbered deg gjerne sammen med andre gruppelærere.

Den nære kontakten du har med dine gruppebarn gjør at det som regel er du som får høre det først dersom det er noe som ikke fungerer som det skal i emnet. Det er viktig at du formidler slike beskjeder videre til emneansvarlig og studieadministrasjonen.

I begynnelsen av semesteret arrangeres det et undervisningsseminar for alle gruppelærere ved MI sammen med forelesere og undervisere fra hele MN. Seminaret er av en dags varighet og er delt i en generell del og en instituttspesifikk del. Seminaret foregår vanligvis samme uke som semesteret starter, du mottar nærmere informasjon om dette før semesterstart.

Før første gruppetime

For emner med faste studenter per gruppe vil gruppelærer få tilsendt navneliste med e-post til studentene på dine grupper før første gruppetime. Send gjerne en e-post til disse og fortell kort hvem du er og hva du har tenkt at gruppetimene skal brukes til. Husk å bruke blindkopi.

Ta også turen innom rommene du skal ha grupper i uka før første gruppetime og se over at alt ser greit ut og at det er nok stoler. Noen ganger kan det være problemer med adgang, send da en e-post til studieadministrasjonen med ditt studentkortnummer (504506...) og hvilke(t) rom det gjelder. Merk at noen kortlesere er mer ømfintlige enn andre, så prøv et par ganger før du melder ifra.

Du bør også sjekke at du er tilgjengelig i personsøk ved UiO slik at studentene kan få tak i deg. Dette gjøres i Studentweb.

Oppmøteregistrering

Vi er interesserte i å vite antall student som møter hver time, så du bør notere oppmøteantall etter hver time. Dersom du har færre enn 5 studenter på gruppen flere uker på rad er det fint om du tar kontakt. Vi ber om oppmøtetall for hele semesteret i desember/juni.

Obligatoriske oppgaver

De fleste emner ved MI har obligatoriske oppgaver (obliger), vanligvis to i semesteret. Dette er oppgaver som studenten må ha godkjent for å avlegge eksamen. Som gruppelærer retter du disse oppgavene. Snakk med emneansvarlig om den faglige biten av dette; det skal være et gruppelærermøte i forkant av en obligfrist for å avklare hvordan ulike oppgaver skal vektes og hva som skal til for å bestå. Det rent praktiske som frister og registrering kan du lese mer om her.

Retting av obliger er en viktig del av jobben din. Du har retteansvar for obligene til inntil 45 studenter per gruppe. I emner med et større antall obliger i semesteret enn normalt vil antall studenter per gruppe reduseres. Dersom antallet viser seg å bli betydelig lavere enn dette kan du settes til orakeltimer, regnelørdager eller lignende som kompansasjon. 

Merk spesielt at du i tillegg til å rette og registrere godkjente obliger i Canvas også skal føre lister for hånd. Hvert semester møter det studenter til eksamen som feilaktig er slettet fra listene og omfanget av dette reduseres betraktelig dersom gruppelærer har ført manuelle lister og kontrollert disse mot Canvas før eksamen.

Hvis en oblig ikke er godkjent, men studenten får mulighet til å levere på nytt, er det viktig at ny frist (dato og tid) skrives i kommentarfeltet til besvarelsen i Canvas i tillegg til at det registreres ny frist i oppgavemappen.

Som gruppelærer har du ikke anledning til å gi utsettelser på obligfrister. Henvis til studieadministrasjonen dersom studenter har spørsmål om dette.

Orakeltimer

Rundt eksamen tilbys det i utvalgte emner åpne orakeltimer. Disse kan være på andre tidspunkter enn gruppetimene. Det er vanligvis 2-3 gruppelærere til stede og alle kan få hjelp uavhengig av hvilken gruppe de hører til.

Diverse

Lærebøker til ditt emne kan lånes i lærerbiblioteket i 2. etasje.

Som gruppelærer har du fri utskriftskvote som kan brukes om du ønsker å dele ut noe til gruppebarna dine. Dette er på plass så snart din kontrakt er registrert hos lønningsseksjonen, som regel medio september/februar. 

Du kan ha krav på forlengelse av studieretten som masterstudent ved et studieprogram ved MI dersom du er gruppelærer i to eller flere semester på mastergraden. Ta kontakt med studieadministrasjonen angående dette.

Informasjon om lønn eller lignende finner du i din arbeidskontrakt, men ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

Publisert 9. okt. 2015 03:53 - Sist endret 13. juni 2019 13:09